Kurs i kommunikativt ledarskap

Gå en utbildning i kommunikativt ledarskap

Som chef lägger man en mycket stor del av sin arbetsdag på kommunikation i olika former. Alla chefer är dock inte så bra kommunikatörer – men man kan alltid bli bättre! Till exempel genom att gå en eller flera ledarskapsutbildningar i kommunikativt ledarskap. Forskare från Mittuniversitetet har tagit fram en första definition av kommunikativt ledarskap, som en del i pågående forskningsprojekt om ledarskap och kommunikation. En kommunikativ ledare engagerar sina medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och uppfattas som öppen och närvarande.

Föreläsning om definitioner

Utveckla dig inom kommunikationMen hur gör man för att leva upp till definitionen? Känner du att du inte når ända fram kan en utbildning i kommunikativt ledarskap hjälpa dig. Där får du ta del av föreläsningar som utvecklar ditt ledarskap och lär dig att förstå definitionen av kommunikation. Då skapar du förutsättningar för att blir den öppna och närvarande ledare som dagens organisationer behöver. Tydlig kommunikation ger effektivitet och ökad lönsamhet. På en utbildning i kommunikativt ledarskap får du träna dig på detta viktiga medel för företagets framgång.

Få praktisk träning under utbildningen

Genom att träna praktiskt på att framföra ett budskap på en utbildning i kommunikativt ledarskap kommer du att bli bättre på att verkligen nå fram till medarbetarna och få dem att förstå vad du vill. Alltför ofta tror chefer att deras medarbetare har blivit informerade, medan medarbetarna känner precis tvärtom. Det är lätt att tro att det räcker att skicka ut ett mejl med den information man vill ha ut, men information är en envägskommunikation. Först när du börjar använda dig av tvåvägskommunikation kan du vara säker på att medarbetarna inte bara har fått ditt budskap utan även kunnat ta emot det och förstå det.

Lär dig använda rätt kommunikativa kanaler i ledarskapet

På en utbildning i kommunikativt ledarskap får du lära dig vilka kanaler som passar bäst i vilka situationer. Du får också lära dig hur du mest effektivt kommunicerar i de olika kanalerna. I vissa situationer är det personliga samtalet överlägset, men det gäller att kunna avgöra när det är mer effektivt att till exempel samla till ett möte eller ge informationen skriftligt. Går du en utbildning inom kommunikation får du lära dig att bli mer uppmärksam. Uppmärksam på de grundläggande psykologiska processerna för hur man tar in och bearbetar information. Du lär dig även vilka reaktioner som bildas inom personen när informationen tolkas. Att vara en god lyssnare är en nyckel för det kommunikativa ledarskapet liksom att alltid tänka utifrån en dialog med medarbetarna.

Utbilda dig till en lyhörd ledare

När du går en utbildning om kommunikation i ledarskapet får du lära dig att vara lyhörd och öppen för andra åsikter, samtidigt som du behöver våga stå för dina egna åsikter och visa integritet. Det är också viktigt att vara prestigelös och kunna våga ändra åsikt. På en utbildning lär du dig hur du genom att använda dialog och feedback som verktyg kan förankra de budskap du vill få ut. Genom det kommunikativa ledarskapet kan du öka dina medarbetares delaktighet och öka deras motivation att arbeta för företaget. Detta ökar trivseln på arbetsplatsen och gynnar företagets utveckling. Nöjda, motiverade medarbetare skapar mer lönsamhet. Genom det kommunikativa ledarskapet bygger du också en bra grund att stå på under förändringsarbete, motgångar eller kriser.

Lämna en kommentar