Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling för nya chefer

Ledarskapsutveckling under ledarskapsutbildningAtt vara ny som chef innebär en spännande omställning och massor av nya utmaningar. Antingen träder du in i en redan befintlig arbetsgrupp, där du ska lära känna din nya arbetsgrupp och dig själv som chef. Alternativt blir du chef över den grupp du an tidigare tillhört, och behöver orientera dig i sin nya roll över gruppen. Oavsett situation, är ledarskapsutveckling för nya chefer av stor vikt, då det nya uppdraget kräver en hel del nya färdigheter. Du utvecklar och stärker dina kunskaper som ledare under ledarskapsutbildningar som ger dig många nya infallsvinklar.

Kontinuerlig ledarskapsutveckling

Som ny chef bör man erbjudas en kontinuerlig ledarskapsutveckling. Denna bör vara definierad i en plan, så att man tydligt kan stämma av behov och framsteg. Ledarskapsutveckling för den nya chefen bör följas av chefens närmaste chef. Både den nytillträdda chefen och chefens chef bör vara införstådda med den nya chefens utveckling, samt vilket stöd han eller hon behöver.

Ledarskapsutbildningar av olika slag är ofta en del av planen. Olika utbildningar kan ha olika fokus, och för den nya chefen kan det vara värdefullt att delta i utbildningar av generell karaktär. Med tiden kan innehållet i utbildningen specificeras mer och mer beroende på chefens behov.

Strukturerad utbildning med workshops

Att vara ny som chef innebär att aktivt arbeta för att finna sin ledarstil. I en strukturerad ledarskapsutveckling med workshops kan detta finjusteras längs vägen. Det handlar om att hitta en ton i sitt ledarskap som stämmer överens med den egna personligheten. Samtidigt ska tonen fungera i chefskapet. Det handlar också om att våga vara chef. Chefen måste i sin roll kunna företräda sin grupp uppåt i organisationen och utåt mot omvärlden. Samtidigt måste hon eller han kunna företräda organisationens mål och medel inför sin arbetsgrupp. Denna position kan upplevas krävande, och det är viktigt att få stöd i detta från början.

Att pröva sina olika vägar och få feedback på sin utveckling kan vara av stor vikt. En chefsposition är ofta krävande. Den nya chefen måste därför lära sig att balansera sitt uppdrag med sitt privatliv och sin fritid. Att lära sig att prioritera och att delegera är två viktiga kunskaper som chefen genom aktiv ledarskapsutveckling kan skaffa sig.

Utbildning ger ledarskapsutveckling

I ledarskapsutveckling för en ny chef kan mentorskap vara ett användbart verktyg. En mentor kan vara en senior kollega i organisationen. Det kan också vara en chef som arbetar i en helt annan organisation. För en helt ny chef kan det första alternativet vara mest utvecklande. Detta beror på att mentorn kan vara till stöd i processer som gäller den aktuella organisationen.

För en mer erfaren chef kan det vara intressant och utvecklande att träffa en mentor som arbetar i en helt annan organisation. Denna kan då ge nya infallsvinklar på ledarskapet, och lyfta blicken hos chefen. Den nya chefen och mentorn bör sätta upp en plan för sina möten så att de sker med kontinuitet. Vidare är det viktigt att mentorn inte tar över i mötena. Mentorn måste vara lyhörd för vilka behov den nya chefen har. Det finns en hel del värdefulla utbildningar även för mentorer, som vill utveckla sitt sätt att guida nya chefer i deras uppdrag.

Lämna en kommentar