Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar ger vidareutveckling

Ledarskapsutbildningar för ledare och chefer
Kurser i ledarskap lär dig att leda

Med hjälp av ledarskapsutbildningar bygger du upp dina kunskaper och ser till att din vidareutveckling som ledare inte stannar av. Under våra utbildningar i ledarskap får du moderna kunskaper, uppdaterade insikter  och värdefull utveckling i ledarskap. En ledarskapskurs tar bland annat upp grunderna i att leda andra och vilket inflytande du får på dina medarbetare. Du lär dig om coachande ledarskap, att hålla effektiva medarbetarsamtal, hantera konflikter, delegera och prioritera med mera. Titta gärna på vårt utbud genom att besöka vår hemsida hjartum.se.

Öva upp dina färdigheter i att leda

Efter en ledarskapsutbildning kommer du att ha övat upp dina färdigheter i att leda. Därmed står du bättre rustad inför ledarskapets olika situationer. Med rätt lärdomar blir det enklare för dig att genomföra ditt ledarskap, så som du vill ha det. Du har sannolikt många idéer om hur du vill vara som ledare. Utan rätt grundkunskaper är det dock lätt att du tar efter tidigare ledares sätt att leda. Det är helt enkelt lättare att göra så, men det kommer att göra dig frustrerad i längden. Om du tar dig tiden det tar att gå en basutbildning i ledarskap kommer du att känna till hur ledarskapet fungerar i grunden. Då blir det också lättare att applicera dina egna tankar i ledarskapet.

Pedagogiska utbildningsledare

Våra ledarskapsutbildningar innehåller allt du behöver för att komma vidare i din ledarskapsroll, vare sig du är ny som ledare eller mer erfaren. Våra erfarna och pedagogiska utbildningsledare lär dig det du behöver för att kunna leda din grupp eller ditt team. Kort sagt: efter en utbildning inom ledarskap hos oss har du utvecklat dina egenskaper som ledare och startat en rolig och viktig resa mot ett starkt ledarskap. En resa som du kan fortsätta under lång tid, om du skaffar dig kontinuerlig kunskap om ledarskapets utveckling.

Utveckla dina färdigheter under våra ledarskapsutbildningar

En ledarskapsutbildning utvecklar dina färdigheter och ökar därmed dina kunskaper inom ledarskapsområdet på ett sätt som stärker dig i rollen som ledare. Innehållet i en ledarutbildning är alltid uppdaterat med senaste forskningen och nyaste teorierna, varvat med praktisk tillämpning. Det spelar ju ingen roll hur bra teorierna är om de inte går att använda praktiskt. Det tar vi fasta på, så att du kan börja använda nya ledningsverktyg direkt efter utbildningen.

Övningar under utbildningen

Genom övningar och diskussioner under våra ledarskapsutbildningar kan du dels ta upp frågor du har, dela lyssna till andras funderingar om ledarskap. Våra utbildningsledare hjälper dig att sätta fokus på det som du är bra på. De ger praktisk användbar input till hur du kan förbättra och finslipa ditt ledarskap. Under utbildningen får du möjlighet att lyfta upp frågeställningar som du har. Det kan exempelvis vara situationer som du ställts inför i ditt arbete som ledare. Genom att lyssna till utbildaren och även övriga utbildningsdeltagares erfarenheter får du gott om uppslag till lösningar.

Varianter av utbildning i ledarskap

Ledarskapsutbildningar hjälper dig att utvecklas
Olika sorters ledarskapsutbildningar

Det finns flera olika varianter av utbildningar inom ledarskap. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar för dig som är ny i chefsrollen eller ny som ledare, även projektledare. Som chef med personalansvar behöver du har kunskap om medarbetarsamtal och svåra samtal. Dessa färdigheter kan du öva upp under utbildningen Chefens samtal. Behärskar du lagarna kring anställningsavtal, uppsägning, avsked, sjukdom, rehabilitering osv? Om inte är en grundläggande kurs i arbetsrätt på sin plats.

Utbildning är för erfaren ledare

Även du som arbetat en tid som ledare eller chef kan behöva bygga på och fräscha upp dina kunskaper. Då är utbildningen Certifierad ledare perfekt. Den hjälper dig att utvecklas vidare som ledare och ser till att du inte fastar i gamla spår. Detta är nämligen lätt att göra när du arbetat länge i rollen som ledare. En utbildning då och då säkerställer att du inte stagnerar. Du får ny input och arbetsglädje och träffar andra erfarna ledare. Genom att utbyta erfarenheter får du ännu fler insikter och tips som kan hjälpa dig vidare i ledarskapet.

Exempel på våra kurser i ledarskap

  • Ny som chef
  • Att leda utan att vara chef – för nya ledare
  • Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare
  • Certifierad ledare – för dig som arbetat ett tag som ledare
  • Projektledarutbildning för nya projektledare
  • Chefens samtal

Föreläsning och ledarskapsutbildningar hos er

Vi kan även anpassa innehållet och hålla en utbildning i ledarskap bara för er. Då skräddarsyr vi den så att den passar er verksamhet och ni får rätt kunskapsnivå. Ni bestämmer hur många dagar utbildningen ska vara och om det ska vara uppehåll mellan dagarna. Ibland är det att föredra och vi kan lägga in övningsuppgifter som deltagarna ska utföra mellan utbildningsdagarna. Detta brukar vara ett mycket effektivt sätt att praktisera ledarskapet. Möjligheten till uppföljning och att få svar på frågor som kan uppstå brukar vara uppskattat.

Lär dig modernt ledarskap

Modern utbildning i ledarskap inspirerar dig när du vill utveckla ditt ledarskap. För att kunna leda andra måste vi först lära oss mer om oss själva. Vi behöver även lära oss att leda oss själva. Ledarskapet är som att öppna en dörr mot sitt inre. En dörr mot lärande och utveckling. En ledarskapskurs erbjuder flera modeller och recept för att skapa framgångsrika ledare. Genom att växa som människa ökar motivationen att finna ledarskapets styrkor och möjligheter. Därför är kunskaper i ledarskap en tillgång för alla organisationer och underlättar framgång och tillväxt.

Ledarskapsträning ger utveckling för ledaren

Ledarskap är en fortlöpande utvecklingsprocess. Med en utbildning för ledare får du ledarskapsträning och professionell utveckling med beprövade verktyg och ledarskapsmetoder. Du lär dig bland annat om modet som du behöver ha som ledare. Ibland kommer du att hamna i situationer som kan vara besvärliga. Genom att du utbildat dig har du lärt dig hur du bör agera och varför. Det skapar ett mod och en trygghet i ledarrollen, vilket i sin tur inger förtroende hos dina medarbetare.

Lär känna dina begränsningar 

En framåtsträvande ledare ser till att vara uppdaterad med rätt kunskaper. Ett sätt att skaffa moderna kunskaper är att gå relevanta ledarskapsutbildningar. En sund ledare känner sina begränsningar och förstår när han eller hon behöver förstärka vissa kunskaper. Att du ständigt söker efter att bli ännu bättre kommer att medföra att du fyller på dina förråd av lärdomar. Du säkerställer att du har de kunskaper du behöver för att bli en både effektiv och empatisk ledare. Det är nyttigt att ibland reflektera över sina kunskaper och vad man vill göra som ledare.

Ledarskapsutbildningar och teknisk kunskap

Teknisk kunskap är viktig för ledaren
Uppdatera dig inom AI och annan teknik

Effektivitet och ledarskap går hand i hand och effektivitet hör ihop med teknisk kunskapsnivå. En uppdaterad ledare ser till att känna till den senaste tekniken. Under en ledarskapsutbildning får du tips om hjälpmedel för ledaren. Hjälpmedel finns både på personlig nivå, med olika saker som underlättar arbetsvardagen, samt på mer övergripande företagsnivå. Se till att du känner till vad som händer med tekniken inom din organisations område. Fråga om det har kommit nya material, ny mjuk- eller hårdvara, andra tekniska modeller och så vidare. Ett bra sätt att bli uppdaterad är att prenumerera på olika whitepapers och sajter. Det finns säkert flera som handlar om tekniken inom ert område. Du behöver självklart inte läsa om allt, men det är bra om du lär att identifiera både hot och möjligheter. För oss som utbildningsföretag gäller det till exempel att hålla koll på tekniken för digital utbildning.

Ledarskapskompetens i att fatta beslut

Under våra ledarskapsutbildningar får du tillgång praktiska verktyg som behövs för att du ska kunna göra en bra planering. Om du behöver, gå en utbildning i ledarskap, projektplanering, Word eller Excel eller annat som kan hjälpa dig i din beslutsprocess. En förberedd och utbildad ledare kan fatta beslut som är underbyggda och har sin bas i tillgängliga fakta. En ledare som vill bli lyckosam bör se till att vara väl informerad inom relevanta områden. Det handlar om områden där han eller hon förväntas kunna fatta både snabba och riktiga beslut.

En kurs för ledare lär dig kommunikation

En kurs i ledarskap kan hjälpa dig att få insikt om kommunikationens betydelse och även ge praktiska metoder för hur och när du bör ge information. Dina medarbetare förväntar sig att du ska ge dem den information de behöver för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Som ledare är det därför viktigt att du skaffar dig kunskaper om vad som händer både inom och utom organisationen och som kan påverka teamet. En utbildning visar dig vikten av att ha regelbundna möten där du berättar om sådant som är viktigt att känna till. En annan metod är att skicka ut veckomejl med information. Detta är speciellt bra vid perioder med väldigt mycket som händer. 

En ledare behöver ha en vision

Som ledare för en grupp människor är det nödvändigt att du har en vision av hur gruppen ska fungera. Du behöver även arbeta fram målen för gruppen. Den ledare som skaffar sig kunskaper om hur målformulering går till får god kontroll över arbetssituationen för teamet. Genom att du är utbildad har du lärt dig att förmedla en tydlig vision av gruppens mål och du uppvisar en stark passion för arbetet. Detta får i sin tur resten av gruppen att känna sig laddad och energisk. Kunskaper du har skaffat dig gör dig till en ledare som kan inspirera till positiva förändringar hos dina medarbetare.

Utbildade ledare har fokus på ledarskapet

En välutbildad ledare är i allmänhet entusiastisk och passionerad och har stort fokus på själva ledarskapet. Dessa ledare är både berörda av och delaktiga i verksamheten. De har god vetskap om vad de måste göra för att få varje medlem i gruppen att bli lyckosam i sin arbetsuppgift. Förmodligen har en sådan ledare gått olika ledarskapsutbildningar redan i början av sitt ledarskap. Det här är en framsynt ledare, som förstår vikten av gedigna ledarkunskaper.

Bli din egen och gruppens bästa ledare

Ledarskapsutbildningar för ledare och chefer
Bli den bästa ledaren

En bildad ledare utmanar inte bara status quo utan uppmuntrar även till kreativitet och nytänkande. Med god kännedom om sig själv ger sig den utbildade ledaren i kast med att utforska nya sätt att utföra arbetsuppgifterna. Målet är att bli både sin egen och gruppens bästa ledare. Han eller hon ser hela tiden nya möjligheter och vill gärna lära sig mer. Dessutom vill han eller hon att medarbetarna också ska få chansen till vidareutbildning och att vidga sina vyer. Stöd och uppmuntran kommer såväl enskilda gruppmedlemmar som hela teamet till del. För att främja bra förslag håller ledaren alla kommunikationslinjer öppna. På detta sätt kan personalen hela tiden dela med sig av nya idéer och ledaren kan snabbt ge respons på varje bidrag.

Med passion för utbildning och lärande

Som ledare behöver du kunna inspirera till lärande och utveckling. Efter att du själv gått en utbildning i ledarskap kommer du att känna inspiration till att lära dig mer. Det finns så mycket kunskap att utforska inom ledarskapsområdet. Glöm dock inte bort att även din personal behöver uppmuntran och inspiration genom att få gå olika kurser och utbildningar. Som passionerad ledare blir du en förebild för ditt team. Om du vill utbilda dig kommer även de att vilja göra det. En god cirkel skapas, som du gör klokt i att ta vara på och passa på att höja kompetensnivån i hela gruppen.

Utveckla ledarskapsförmågan genom

Efter en utbildning har du höjt upp din kompetens inom ledarskap till en helt ny nivå. Du har blivit medveten om din egen ledarskapsförmåga och lärt dig hur du kan använda dina färdigheter i ditt ledarskap. Genom kunskaper i hur grupper fungerar kan du då möta både teamets och de enskilda medarbetarnas behov av motivation. Du vet hur du gör för att coacha och stärka dem och genom att anpassa målen såväl individ som grupp och den större organisationen.

Ledarskapsutbildningar ger utveckling

Våra ledarskapsutbildningar har för många blivit en viktig del av utvecklingen som ledare och chef. Det finns utbildningar för chefer och ledare på både nybörjarnivå och mer erfaren nivå. Du kan lära dig om ledarskap i allmänhet eller få spetskunskap inom ett specifikt område, till exempel coachning eller arbetsrätt. En kurs i ledarskap är en del av din kompetensutveckling som ledare och under en utbildning får du ta del av olika ledarskapsteorier, men framför allt många praktiska modeller och verktyg. Dessa kan du sedan börja använda direkt i din arbetsvardag.

Utbildningsledare lär dig om forskning i ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar leds av professionella utbildningsledare, som har många års erfarenhet av ledarskap. De är pålästa om senaste forskningen, till exempel hjärnforskningen. Hjärnan spelar en stor roll i hur du leder andra. Med rätt kunskaper kan du lära dig nyttja nya sidor av dig själv. Det är viktigt att lära känn såväl starka och svaga sidor av sig själv. Under en utbildning i ledarskap får du tillfälle att lära dig mer om dig själv. Du kan även få hjälp att se vad du behöver utveckla mer. Du får insikter om hur du kan bli ännu bättre inom de ledarskapsområden som du redan behärskar bra. Kontentan blir att efter en utbildning inom ledarskapsområdet har du helt enkelt fått redskap för att bli en ännu bättre ledare.

Lär dig att bli en ledare

Att ledarskapsutbildningar är viktiga inser man lätt. Det blir tydligt när man följer förändringarna i sättet att se på ledaren. Som modern ledare behöver du utveckla ditt kunnande inom den enorma tekniska utvecklingen vi har idag. En utbildning ser till att du behåller din kompetensutveckling på en hög nivå. Du blir medveten om allt nytt som händer och kan lära dig de bitar som du behöver kännedom om. Driften av den dagliga verksamheten tar det mesta av din kraft. Det finns då en risk att det inte blir så mycket tid över till nya insikter. Men att avsätta ett par dagar för din egen utveckling är ett bra tips. Det frigör tid till att förkovra sig. Idag är det inte svårare än att sätta sig framför datorn, då det finns ett stort utbud av ledarskapsutbildning online.

Utbildning på distans

Ledarskapsutbildningar online är ett effektivt sätt att lära sig om ledarskapet
Distansutbildning för ledare

Under en utbildning på distans kan du ta del av en ledarskapskurs som är lika bra som att gå den på plats. Du lär dig om att sätta och följa upp mål, att ge feedback, att lyfta medlemmarna i ditt team, om grupputveckling med mera. Massor med nyttiga lärdomar med andra ord, som tillsammans kommer att utöka dina ledarkunskaper och bygga på dina färdigheter som ledare. Du vidgar ditt kunnande om ledarskap i såväl teori som praktik. Båda är lika viktiga för förståelsen av ledarskapet och utgör grunden från vilken du utvecklar dig vidare.