Kommunikativt ledarskap

En ledarskapsutbildning lär dig om kommunikation

En utbildning i ledarskap lär dig att kommunicera som ledare

Det som utmärker en ledarskapsutbildning inom ämnet kommunikativt ledarskap är att den fokuserar på att lära dig använda dialog, samtal och lyssnande som verktyg för att nå fram till dina medarbetare. Genom att du lär dig att använda dessa redskap kommer ditt ledarskap att bli närmare, effektivare och även roligare. Bland annat handlar det om informella samtal med dina anställda. Dessa kan uppstå på fikarasten, promenaden efter lunchen, i korridoren eller i hissen. Genom att synas ute i verksamheten öppnar du upp för tillfällen att prata och lyssna. Dessa förmågor är viktiga att utveckla i ett kommunikativt ledarskap.

Innehåll under en utbildning i kommunikation

Innehållet i en utbildning som har fokus på att lära sig kommunicera som ledare kan variera. Hos oss på Hjärtum Utbildning väver vi in kommunikationen i innehållet i våra ledarskapsutbildningar, eftersom den är en ständigt närvarande del i alla delar av ledarskapet. I nästan alla situationer kommer du att behöva kommunicera på något sätt. Det är bra att öva upp kunskaperna i vad som kännetecknar god kommunikation. Det kommer du att ha stor nytta av i ditt ledarskap. Du får bland annat kunskaper om följande delar:

 • Vad är ett kommunikativt ledarskap?
 • Utmärkande drag för det kommunikativa ledarskapet
 • Kraften i att använda dialog
 • Förmåga att presentera budskap
 • Utveckla dina kommunikativa förmågor
 • Ditt kommunikativa ansvar som ledare
 • Så tydliggör du din kommunikation
 • Få med alla på resan
 • Verktyg för framgångsrik kommunikation
 • Mötesteknik – ett effektivt hjälpmedel som spar tid och kraft
 • Konflikthantering – att kunna kommunicera vid konflikter
 • Kommunikation i samband med verksamhetsförändringar

Fortbildning för ledaren tar upp kommunikation

Sedan har vi den formella kommunikationen, som sker under medarbetarsamtal, på styrgruppsmöten eller i andra mer officiella sammankomster med dina medarbetare. Du behöver ha rätt kunskaper för att genomföra dessa samtal på rätt sätt. En fortutbildning med inriktning mot kommunikation för ledaren är här på sin plats. Det gäller för den kommunikativa ledaren att förmedla sitt budskap på ett sätt som visar på verkligt intresse och engagemang för att mottagarna av informationen ska förstå och våga fråga om de inte gör det. Ibland är det du har att förmedla positivt, ibland negativt. Vissa gånger ska du berömma, andra gånger ska du framföra klagomål. Oavsett vilket måste ditt sätt att kommunicera vara ärligt och uppriktigt och med en underton av förståelse, empati och öppenhet.

Skaffa en djupare kunskap om kommunikation

utbildning till kommunikativ ledareLedarskapsutbildningar som fokuserar på kommunikation lär ut att dina medarbetares åsikter är viktiga och måste tas om hand på ett seriöst sätt. Att bara lyssna och nicka bifallande men sedan inte göra något aktivt åt förslag, klagomål eller önskemål blir bara ett spel för gallerierna. Det är först när dina anställda märker att kommunikationen faktiskt leder någon vart som ditt kommunikativa ledarskap får full effekt. Att du skaffar dig en tillräckligt djup kunskap om kommunikation kan därför vara avgörande för ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning en genväg till kunskaper

Resultatet kommer alltså inte alltid direkt, utan du får ge det lite tid innan ditt kommunikativa sätt att leda slår igenom och bär verksamheten framåt. En ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap har samtalet och dialogen i siktet hela tiden och blir en genväg till kunskaper som hjälper upp din kommunikation. Låt en ledarskapsutbildning blir startskottet för ett ledarskap som präglas av engagemang och omtanke, av ärligt ansvar för medarbetarnas och verksamhetens utveckling och av ett åsiktsutbyte som främjar kreativitet och öppenhet.

Lämna en kommentar