Utveckla ditt ledarskap

Ledarskapsutbildning ger ett uppdaterat ledarskap

Utveckla ditt ledarskap genom en ledarskapsutbildning
Ta nästa steg i din utveckling som ledare

Utveckling för ledare genom utbildning ser till att ditt ledarskap hela tiden är uppdaterat. Som ledare blir du aldrig färdig och du behöver fylla på med nya kunskaper. Det finns hela tiden mer att utveckla och mer att lära i ditt ledarskap. Ledarskapet måste hela tiden följa med de förutsättningar som omger oss. Förutsättningarna innebär ofta förändringar i den snabba värld som vi lever i idag. Så som företaget, konkurrensen och produkterna ser ut idag, så kommer de inte att se ut om några år. Det vet vi säkert. De nya förutsättningarna kräver därför utbildning och utveckling av ditt ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap med en utbildning

När vi vill utveckla vårt ledarskap behöver vi titta på tre delar. För det första måste vi titta på hur har mitt ledarskap sett ut tidigare. Hur har jag agerat i olika situationer? Hur har jag hanterat konflikter? Beslut? Prioriteringar? Hur har mina medarbetare och kollegor uppfattat mig som ledare? När du går ledarskapsutbildningar får du tillfälle att fundera över bland annat dessa saker. Ibland är  mod nödvändigt för att inte bara våga se våra positiva sidor och allt bra vi gjort, utan också våga se de saker som blivit mindre lyckade. Ett av de enklaste och bästa sätten att ta reda på svaren på dessa områden är att gå en utbildning i ledarskap.

Ny kunskap genom inlärning

Som modern ledare behöver du ny kunskap och inlärning utifrån för att inte fastna i gamla hjulspår. Ett första steg kan vara att titta på hur situationen ser ut idag. Vilken situation har ditt ledarskap lett fram till och skapat? Vad är bra i din grupp idag? Vad är mindre bra? Vi är ofta otåliga och tar oss inte tiden att titta på hur det är just nu. Vi slänger oss istället raskt på framtiden och hur vi vill att det skall vara. Men då tappar vi mycket viktig information. Det kan till exempel finnas många bra saker som du redan gör.

Gå utbildning av rätt anledning

Det finns en risk att du utvecklar ditt ledarskap på ett sätt som gör att vissa av de bra sakerna som du redan gör försvinner. Så lika viktigt som att identifiera vad du vill utveckla i ditt ledarskap, är att identifiera de delar som du faktiskt inte vill förändra. Ha denna kunskap med dig in i din ledarskapsutbildning. Det är när du vet hur gruppen har det idag och vilket ledarskap som tagit er hit, som det är dags att titta framåt. Om du fick önska, hur skulle du då vilja att de var i din grupp? Och hur behöver du utveckla ditt ledarskap för att det skall bli så?

Ledarskapsutbildning ger motivation till att utveckla ditt ledarskap

Skapa motivation genom att utveckla ditt ledarskap
Hitta motivationen i ledarskapet

När du vet hur du vill utveckla ditt ledarskap så gäller det att hitta motivationen. Hitta din motivation under till exempel en ledarskapsutbildning. Saknas motivationen så kommer det inte att ske några förändringar i ditt ledarskap. Är det inte viktigt för dig så rinner det lätt ut i sanden och blir inte av. Så ställ dig frågorna; Varför är det viktigt för dig att hitta utveckling i ditt ledarskap? Vilka nya mål skulle du och din grupp kunna uppnå då? Vilka förändringar sker i din omgivning som gör att det är viktigt för dig att utvecklas i ditt ledarskap?

När man vet alla svaren så faller många erfarna duktiga ledare på att de inte har modet och vågar förändra sitt agerande i vardagen. Fall inte i den fällan. Att utvecklas som ledare känns ibland svårt och tungt. Våga känn den känslan och agera ändå. Utmana dig själv, det är enda sättet att utvecklas i ditt ledarskap.

Utbildningar och kurser för ledare

Personlig utveckling är ett stort och brett område, som främst handlar om att fatta aktiva beslut som tar dig framåt i din karriär, yrkesroll eller som människa. Hjärtum erbjuder många kurser och utbildningar inom personlig utveckling, som för dig framåt både kunskapsmässigt och på ett personligt plan. Först och främst bör du börja med en basutbildning för nya chefer, till exempel kursen Ny som chef. Det är en djuplodande utbildning, speciellt framtagen för dig som är ny i din yrkesroll som chef. Här får du de viktiga och erforderliga baskunskaperna du behöver för att inleda ditt chefskap och bygga vidare i framgångsrik riktning. En mycket bra grundutbildning som även är utmärkt att komplettera med en kurs om coaching och att leda team.

Innehåll i utbildningen Ny som chef

Under två fullmatade dagar lär du dig både hur du ska leda dina medarbetare, hantera konflikter och hålla medarbetarsamtal på bästa sätt. En utmärkt basutbildning som snabbt gör att du kommer in i din nya funktion som chef. Bygg vidare med en kurs i argumentationsteknik och presentationsteknik för att ytterligare stärka din kommunikativa förmåga. Om du inte ska arbeta som chef kan istället en arbetsledarutbildning passa. Det är en mycket uppskattad utbildning för dig som är ny som arbetsledare för ett team eller en grupp. Denna ledarskapsutbildning tar upp frågeställningar kring det informella ledarskapet och dess speciella utmaningar.

Att leda utan att vara chef

Att kunna leda utan att vara chef är en konst och kräver både kunskap, mod och förmågan att arbeta självständigt, samtidigt som ledning och andra intressenter ska hållas uppdaterade med relevanta uppgifter. Personlig utveckling är ett nyckelord och det är även klokt att utöka dina kunskaper med en kurs i retorik, det ger dig större säkerhet i samband med möten och presentationer. Är du arbetsledare eller gruppledare för företagets kundtjänst, reception eller support är det en god investering att tillsammans med gruppen gå en kurs i kundbemötande och kund- och klagomålshantering, för optimal kommunikation med företagets kunder.

Utveckling för erfarna ledare och chefer

Utveckling kan ske genom utbildning
Utbildningen Certifierad ledare tar dig framåt

Även den erfarne ledaren behöver fylla på i kunskapsbanken ibland. Välj till exempel utbildningen Certifierad ledare.  Det är en mycket utvecklande utbildning för dig som arbetat som ledare en tid och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Ledarskapet får aldrig stå stilla, utan behöver ständig påfyllnad av de senaste rönen, modellerna och insikterna. Kursen lär dig att använda dagsaktuella och framgångsrika metoder för coaching, en lärande organisation, pedagogiskt ledarskap, personlig effektivitet mm.

Öka på ditt kunnande med ekonomi

Utöka ditt kunnande som drivande ledare med en kurs i ekonomi för chefer, där du lär dig att tyda och förstå ekonomiska rapporter, använda nyckeltal som beslutsunderlag, budgetering och mycket mer. En näst intill nödvändig kurs för dig som har resultatansvar för att fullt ut kunna driva verksamheten mot lönsamhet och vinst. En kurs för personlig utveckling på hög och resultatskapande nivå.

Coaching för ledaren

Det är svårt att undvika att höra talas om det coachande ledarskapet. Det är ett mycket användbart och modernt sätt att leda sina medarbetare. Coaching kräver mod att överlämna individens utveckling till personen själv och tillit till medarbetarens egen förmåga till utveckling. En ledarskapsutbildning innehåller oftast coaching. Du lär dig hur du ska agera i rollen som coach och ger dig en enkel metod att gå efter. Utbildningen går igenom samtalsteknik, uppmärksamt lyssnande och tillvägagångssätt för att leda individen mot målet.

Chefen utvecklas under tiden

Under resan utvecklas även du själv, både som person och ledare, varför det coachande ledarskapet innebär personlig utveckling med dubbel effekt. Du kan även coacha en hel grupp för att på så sätt utveckla teamets samhörighet, samspel och vikänsla. Kursen visar på skillnaderna mot att coacha en enskild individ och hur gruppcoachen bäst lyckas med sitt uppdrag. Du får praktisk övning i coaching av team och lär dig utveckla kraften och energin i gruppen.

Utbildningar och kurser för projektledare

Du som arbetar som projektledare har specifika krav och förutsättningar att leva upp till, därför har vi tagit fram en projektledarutbildning som heter Ny som projektledare. Kursen hjälper dig att få fullständig kontroll över projektet, från start till slut, och ger dig verktyg för egen, personlig utveckling som projektledare. Projektledarrollen är mångfacetterad och innefattar såväl förmåga att leda och organisera som att ha grundliga faktakunskaper. I ledningsdelen ligger utmaningen i att sätta samman ett effektivt team, som samarbetar väl och har väldefinierade roller och funktioner. Det gäller att se till att gruppen hela tiden har projektmålet i fokus och fungerar optimalt som team. Som organisatör behöver du ha projektmodeller och –metoder som du kan lita på, för att säkerställa att projektet håller sig inom angivna resursramar och blir klart i rätt tid.

Utveckling för projektledaren

Projektledaren behöver också en ledarskapsutbildning
Bli en fullfjädrad projektledare

Personlig utveckling för projektledaren handlar bland annat om att se till att du har moderna uppföljningsmetoder och förståelse för gruppdynamik och gruppstyrning. Du behöver utveckla dina insikter i hur du kommunicerar med både dina medarbetare, ledning och beställare. En kompletterande kurs i konflikthantering är att rekommendera. Då är du väl förberedd för att kunna hantera och förekomma kriser, osämja och ovänskap i teamet, vilket gör att du undviker både onödig vånda och tidsspillan. Mötesteknik är ovärderligt som personlig utveckling för projektledaren. Mycket tid brukar gå åt till långa möten, ofta fyllda med mycket annat än det som var tanken från början. Genom att lära dig bli en effektiv mötesledare, som sätter tydliga regler för projektets möten, kommer tid att sparas, bättre beslut att fattas och diskussionsutrymmet hållas på en rimlig nivå.

Personlig utveckling för medarbetare

Du som är chef eller ledare för individer har också ansvar för deras utveckling, kreativitet och trivsel. Medarbetarsamtalet och lönesamtalet är båda viktiga tillfällen för konstruktiv och uppbyggande kommunikation med varje enskild medarbetare. Vår kurs Chefens samtal går igenom vad samtalet bör innehålla och hur det ska vara uppbyggt för att det ska ge resultat och bli ett givande utbyte mellan dig och medarbetaren.

En utbildning i lönesamtal hjälper dig både förbereda, genomföra och följa upp lönediskussionerna med din personal och lär dig undvika låsningar och att tackla oskäliga krav. Personlig utveckling för medarbetare i ditt team är naturligtvis förkovring i den enskildes arbetsuppgifter. En kurs eller utbildning inom individens ämnesområde uppskattas alltid och sänder signaler om att du som ledare anser att han eller hon är viktig och betydelsefull för företaget. Kontinuerlig utbildning ser också till att kunskapsnivån generellt sett hålls på en hög nivå i organisationen, vilket i sin tur borgar för framåtanda och förhindrar stagnation.

Personlig utveckling som drivkraft

Vad som är personlig utveckling för just dig bestämmer självklart du. Det beror på omständigheter, yrke, roll, intresse och läggning. Huvudsaken är att du hittar det som driver dig framåt och att du har modet att pröva nya saker och ta vara på nya infallsvinklar som dyker upp. Steg ett är att bli medveten om att personlig utveckling är en del av livet, både yrkesmässigt och personligt. Nyfikenhet, vetgirighet och intresse präglar den som vill framåt och med det följer oftast framgång, karriärframsteg och trivsel.

Personlig utveckling bör sträva efter det som ger dig balans och harmoni, oavsett om det handlar om att gå en utbildning eller kurs, läsa böcker, ingå i ett nätverk eller ta hand om din hälsa. Personlig utveckling är något som pågår hela tiden, varje dag. Genom att gå någon av våra utbildningar och kurser ser du till att fortlöpande utveckla ditt ledarskap, både på kort och lång sikt.

Lämna en kommentar