Presentationsteknik för ledare

Presentationsteknik är ett bra verktyg för ledaren

Skaffa kunskaper i presentationsteknik för ledareAtt kunna göra bra och väl genomtänkta presentationer är avgörande för bra att du som ledare ska lämna ett gott intryck. Det gäller både när du ska framföra något till din personal, din andra ledare, till kunder och så vidare. Det finns tillfällen när det inte räcker med att bara ställa sig upp och prata. Ibland behöver du göra en ansträngning för att nå fram med vad du har att säga. Det kan till exempel gälla en avrapportering, en företagspresentation eller en framställning av en bra lösning på ett problem. Alla dessa situationer kräver att du kan framföra ditt budskap på ett professionellt sätt. En utbildning i presentationsteknik ger dig både verktyget och träningen.

En utbildad ledare kan presentera

Många ledare går gärna en eller flera ledarskapsutbildningar för att lära sig mer om själva ledarskapet. Men många gruvar sig inför en muntlig presentation, liksom många också gruvar sig för att gå en utbildning i presentationsteknik. Vad man då inte inser är att själva tekniken är ett bra verktyg för att få oron att släppa. Men ingen teknik fastnar om du inte övar på att använda den. Finns det bättre förhållanden att träna än på en utbildning i presentationsteknik tillsammans med andra ledare? Där är ni alla på samma våglängd och har samma mål; att förbättra ert sätt att föra fram viktiga budskap. Att utbilda sig i att tala och förklara i en trygg miljö är bättre än att testa direkt i ”verkligheten”. Du får oftast bara en chans att göra ett bra intryck, så se till att det blir ett bra sådant. På en utbildning i presentationsteknik kan du lugnt prova dig fram, repetera och göra om. Du får saklig återkoppling och lär dig på så sätt en teknik som fungerar.

Förbered dig inför din presentation

Förberedelserna inför en presentation är viktiga. Det räcker inte med att du är kunnig inom det ämne du ska tala om. Du bör också planera för hur de som lyssnar ska förstå och acceptera det du har att berätta. Det är bra om du redan i förväg känner till vilka som ska lyssna. Är de också insatta i ämnet eller har de aldrig hört talas om det du ska berätta? Du måste alltså bestämma vilken nivå du ska lägga dig på, beroende på målgruppen. Fundera på om det går bra att använda facktermer eller om du måste hitta och att använda vardagligare uttryck för det som är svårt. Sedan gäller det att anpassa budskapet till åhörare och situation. Vad vill du åstadkomma? Vad lockar åhörarna att vilja lyssna? Vilket engagemang vill du ha från de som lyssnar? Frågor som alltid ventileras i en kurs i presentationsteknik.

Lär dig att disponera din presentation

Talarmanuset är viktigt, vare sig det finns i ditt huvud, på ett papper eller som stöd i en bildvisning. Dispositionen i en presentation skiljer sig helt från hur vi disponerar ett vanligt vardagssamtal. Det är i dispositionen man kan märka stor skillnad mellan en amatör och ett proffs. Vi har som vana, när vi talar och berättar, att börja med ämnet, berätta om bakgrunden för att sedan i kronologisk ordning få berättelsen att till sist hamna i den viktiga slutsatsen. Då har ofta hälften av åhörarna redan slutat lyssna. På en utbildning för ledare i presentationsteknik lär du dig att jobba på ett annat sätt med din presentation. Du får kunskaper som hjälper dig att bygga upp din presentation på ett sätt som får åhörarna att vilja höra mer.

Med rätt kunskaper når du fram till åhörarna

En utbildning gör dig trygg i din presentationNär du utbildar dig inom ämnet presentationsteknik får du tillgång till kunskaper som säkerställer att du verkligen når fram med ditt budskap på det sätt som du vill. Ett avsnitt under utbildningen handlar om tilltalet till publiken. Hur du tilltalar åhörarna och uttrycker dig är alltid viktigare än vad du har att säga. Låter det osannolikt? Gå till dig själv. Hur länge orkar du lyssna på ett intressant ämne om det framförs på ett tråkigt sätt?

Ledare har viktiga saker att säga

Du som ledare har förmodligen viktig information att delge. När du har viktiga saker att säga måste du noga tänka igenom hur du framför dem. Det är därför viktigt att träna både på sättet att frasera, betona och använda rösten, och på sättet att använda kroppsspråket. På en utbildning för ledare i presentationsteknik får du professionell hjälp och återkoppling när du tränar i att presentera. Det kommer att ge resultat i form av åhörare som faktiskt kommer ihåg vad du sagt.