Utbildning för enhetschef

Utbildning för enhetschef skapar trygghet

Enhetschef utbildar sigFör dig som ska bli eller är redan är chef för en enhet är en utbildning för enhetschef en bra investering. Egentligen är det ingen skillnad mellan en utbildning för vilken chef som helst och en enhetschef. De flesta chefer brottas med samma frågor. Chefen av idag upplever höga krav och arbetsdagen kan bli både lång och krävande. Det är inte ovanligt att du brottas med frågor som kan vara svåra att besvara utan kunskaper i ledarskap och chefskap. En fråga som ofta uppstår är vad som kännetecknar en bra chef. Under en chefsutbildning går vi på djupet i denna och många andra grundläggande frågor som berör dig som enhetschef.

Lär dig om olika typer av ledare

Som enhetschef är du en ledare. Det finns många olika typer av ledare, vilket vi diskuterar under övningarna under utbildningen. Det är viktigt att du tar dig tid att fundera igenom vilken sorts ledare du vill vara. Förmodligen har du sett många olika sorters ledarskap. Du har nog upplevt ledaren som går på hårt som ett lokomotiv och piskar sina medarbetare mot framgång. En sådan person är sällan omtyckt och heller inte respekterad. Att styra genom rädsla är inte hållbart i längden. Men den typen av diktatoriska ledare ser vi allt mer sällan, mycket tack vare fackföreningar och arbetsmiljölagen.

Enhetschefen behöver hitta sin stil som ledare

Under en utbildning för enhetschef kommer du att inse att det finns olika ledarstilar. För dig gäller det att komma fram till din personliga stil. När du utbildar dig samlar du på dig kunskaper och blir varse hur andra leder. Genom att vara observant på vad både utbildaren lär ut och på vad övriga utbildningsdeltagare delar med sig av, kommer du att finna ny inspiration. Allt eftersom du lär dig mer och mer om vad det innebär att leda kommer du att skönja din egen stil som ledare. En stil som kommer att göra ditt ledarskap både meningsfullt och hållbart.

Kunskaper för både introvert och extrovert

En utbildning för enhetschef kan även beröra hur det är att leda när du är antingen extrovert eller introvert. Vårt samhälle premierar ofta extroverta människor, eftersom de har stora sociala förmågor och kreativa sätt att tänka och formulera sig. Vi vill gärna omge oss av personer som kommer med nya idéer och glädje till arbetsplatsen. Introverta människor kan dock bidra precis lika mycket, vilket ibland glöms bort. En utbildning i ledarskap kan peka på vikten att inte fastna så mycket i de sociala egenskapernas positiva sidor. Det viktiga är att vara en empatisk och inkännande ledare, vilket du kan lära dig genom att gå ledarskapsutbildningar och  genom övning.