Leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef handlar om kommunikation

Ledarskapsutbildning för informella ledare
Det går att leda utan chefskap

Utbildningen Att leda utan att vara chef handlar om att lära dig att kommunicera och motivera, utan att inneha en chefstitel. Ledarskap är en profession i sig. Många tror sig veta vad ett ledarskap innebär, men det är samtidigt flera som anser att ett chef- och ledarskap är samma sak. Dessa två roller bör definieras separat, då faktum är att olika egenskaper krävs för de olika rollerna. Det är när en balans har infunnit sig mellan rollerna som framgång är att vänta. Under en utbildning med fokus på den informella ledaren lär du dig att utveckla just dina ledaregenskaper. Hos oss på Hjärtum Utbildning kan du oftast välja om du vill gå en utbildning på plats eller en ledarskapsutbildning online.

Utbildning för informell ledare

Ledarskapsutbildningar som riktar sig till informella ledare lär ut vad rollen innebär. Att vara chef är en formell position i organisationen med ansvar för resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. En ledares uppgift däremot är att skapa positiva relationer med sina medarbetare och att genom entusiasm och motivation inspirera dessa till att göra ett bra jobb. Du kan genom utbildning lära dig hur du bäst agerar i ledarrollen. Att vara en ledare är något man måste öva upp genom sitt sätt att vara och hur man kommunicerar med sina medarbetare. Du måste ständigt sträva efter att få din omgivnings förtroende och om du uppnår detta är det något som måste underhållas och vårdas varje dag. Om du ska leda utan att vara chef måste du också veta skillnaden mellan chef och ledare och vad du personligen tycker definierar ett gott ledarskap.

Fortbildning för ledaren

Genom regelbunden fortbildning för ledaren uppnår du en god kunskapsnivå inom området ledarskap. För att bli en god ledare och förebild för andra måste du nämligen börja hos dig själv. God självkännedom är ett måste om du ska kunna coacha dina medarbetare mot framgång. Din uppgift som ledare är inte att ha alla svaren utan att forma ett självständigt arbetsklimat där ditt team vågar ta egna initiativ. Att uppmuntra kreativitet och självständighet inom uppsatta ramar främjar personlig utveckling både för individen och organisationen. När du ska leda utan att vara chef lägger din personlighet och dina individuella egenskaper grunden för vilket slags ledarskap du kommer att utöva.

Utbilda dig och lär dig om förtroende

Allt du gör som ledare och hur du gör det påverkar din omgivning. Du är en förebild och en ledstjärna för de omkring dig och det måste du vara medveten om. Genom en bra utbildning utvecklar du dina färdigheter som ledare och får kunskaper som ökar ditt förtroende som ledare. Att leda utan att vara chef innebär även det ett stort ansvar och det är upp till dig att leva som du lär om du vill behålla förtroendet du skapat. För att lyckas bli en god ledare måste du ha en inspirerande vision som du arbetar efter. Du ska agera utefter denna vision och dina egna värderingar. Hur du beter dig och handlar i alla situationer, både på och utanför jobbet, utgör grunden i din trovärdighet som ledare.

Föreläsning om prioritering

Om du bygger en långsiktig karriär inom ledarskap ska du lära dig att be om hjälp. Under en utbildning för ledare ingår nästan alltid ett avsnitt om prioritering och delegering. En god ledare vet att de behöver stöd av olika personer som har mer kunskap inom vissa områden än de själva. Ett av dessa viktiga områden är planering. Som ledare måste du planera både på kort och lång sikt för att kunna vara så förutseende som det bara går. När du ska leda utan att vara chef bör du stödja dina medarbetare att konstruktivt hantera tid. Att vara effektiv och kunna prioritera rätt är en av ledarskapets grundstenar.

Att leda utan att vara chef och omdöme

Som ledare ska du ha två fokus som du aldrig bör lägga ifrån dig. Vishet, att veta vad som är rätt och riktigt och att också göra det samt sunt förnuft. Vishet är inte detsamma som kunskap eller intelligens utan mer hur du använder dig av dessa egenskaper enligt etik och moral. De flesta av oss människor har någon slags känsla om vad som är rätt och fel, sant och falskt, gott och ont. Att leda utan att vara chef innebär att våga lita på sitt omdöme och på vad magkänslan säger dig. Följ din inre kompass så vinner du både inspiration och självrespekt.

Bildning ger en god ledarstil

Att utbilda sig genom ledarskapsutbildning hjälper dig att mejsla fram din egen ledarstil. Det finns inget facit för hur du blir en bra ledare. Allt handlar om hur du är som person och vilka förmågor du har. Vilken ledarstil som passar dig bäst handlar också om dig som individ, din verksamhet och dina medarbetare. Att leda utan att vara chef är att kunna situationsanpassa sitt ledarskap utefter omständigheterna och vilka förutsättningar du har. Som ledare måste du kunna hantera de krav som kommer att ställas på dig. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat, relationer och vilka personliga egenskaper du har.

Du måste lära dig våga leda andra

Om du ska lyckas som ledare bör du ha de förutsättningar som är grunden för att leda andra. Det måste finnas en tydlig vision om vad som ska uppnås. Det måste finnas en vilja att åstadkomma resultat. Som ledare är förmågan att kommunicera A och O, om det fallerar kommer också resten att påverkas negativt. Du måste ha modet att ställa krav och en lust att leda. När du ska leda utan att vara chef bygger hela ditt ledarskap på att skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare. För att detta ska vara möjligt är en personlig mognad och en väl utvecklad självkännedom absolut nödvändig.

Kompetens ger ett gott ledarskap

En informell ledare
Lär dig om informellt ledarskap

Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara ett antal år sedan. Den snabba utvecklingen gör att arbetsmarknaden ständigt förändras och därför behövs starka ledare idag mer än någonsin. Att leda utan att vara chef kan tyckas vara en stor utmaning och det är sant. Som ledare måste du kunna hantera många olika situationer och ha ansvar för ett stort spektrum av områden. Om du dock har de grundläggande förutsättningarna för att utöva ett gott ledarskap och brinner för professionen ska du inte tveka att påbörja en karriär som ledare. Det är en oerhört givande roll med stor variation i det dagliga arbetet.

Kunskapsinhämtning för informell ledare

Kom ihåg att vi alla inte är mer än människor. Det är ingen i din omgivning, vare sig på jobbet eller hemma, som förväntar sig att du ska vara perfekt i allt du gör så ställ inte det kravet på dig själv. Våga be om hjälp och tro inte att du sitter på alla svaren. Gå en utbildnings för informella ledare och träffa andra i samma situation som du. Lyssna på de runtomkring dig men ta beslut utefter vad som känns rätt för dig. En bra ledare är också sig själv. Att visa mänsklighet och att kunna misslyckas ibland är oftast bara tilltalande för andra människor. Det viktigaste är att du kan vara dig själv och ha roligt på din arbetsplats.

Ledarutbildning som ger dig goda grunder

När du är en ledare utan formell chefstitel kan du behöva utveckla dina ledaregenskaper. Då är en utbildning som tar upp allt från grunderna i att leda till att hantera besvärliga situationer det rätta för dig. Finessen med att gå en kurs i ett så tidigt skede som möjligt är att du lär dig att göra rätt från början. Att få en bra start är grunden för en framgångsrik tid som ledare och gör att du känner mycket mer trygg och säker i din roll. Din självkänsla ökar i takt med att du växer med arbetsuppgiften och det kommer att märkas i form av medarbetare som har förtroende för dig och din kapacitet.

Behåll din nyfikenhet i ledarskapet

Nyfikenhet och vilja till kompetensutveckling är några av de ledaregenskaper som det är bra att ha och försöka behålla. Det gäller inte minst när jobbet börjar bli slentrian. Som ledare men inte chef är det viktigt att du hela tiden är nyfiken på dina gruppmedlemmar, på företagets utveckling, på konkurrenterna, på nya produkter osv. Sedan behöver du självklart vara nyfiken på att hela tiden lära dig mer om själva ledarskapet. Det kommer olika synsätt och modeller med jämna mellanrum. Även om du inte kommer att anamma dem alla, är det bra att du känner till vad de går ut på. Plötsligt kommer en modell som passar dig som hand i handsken.

Öva upp din färdighet i att lyssna

Utveckla din skicklighet i att lyssna på ett intresserat och uppriktigt sätt. Detta gör du enkelt och snabbt när du utbildar dig. Det finns knep att ta till, som både gör dig till en bättre lyssnare och som leder till förändring. Ett bra tips är att du arrangerar aktiviteter med jämna mellanrum för din grupp. Se till att teamet då får chansen att prova på nya saker. Det kan vara till exempel ridning, paddla kanot eller målning. Det kan även vara att möta konflikter, tala inför grupp eller lära sig ekonomi. Varje gång ni klarar av något nytt tillsammans växer ni som grupp.

Tänk nytt när du leder utan att vara chef

Känner du att ni sitter fast i gamla hjulspår? Gör ni gör på samma sätt varje dag, mötena ältar samma saker, ni äter lunch på samma restaurang dag ut och dag in? Vanor kan vara praktiska och sköna att luta sig mot, men de kan även bli hämmande. Om du som ledare utbildar dig får du automatiskt nya impulser. Du får möjlighet att använda din fantasi och utveckla dina ledaregenskaper samtidigt. Under en ledarutbildning lär du dig att tänka nytt, föreslå nya lösningar, se exempel på hur andra gör osv. Som ledare men inte chef får du räkna med att det går trögt i början, att du till och med möter visst motstånd. Det är enkelt och hemtamt att köra på i samma spår och lite obehagligt att behöva kliva ur sin komfortzon, men vinsten blir stor i slutändan. Börja med enkla saker och bygg upp en vana att prova nyheter lite då och då.

Modet att leda andra

Andra bra ledaregenskaper är tydlighet och ärlighet. Att ärligt säga att du behöver gå en ledarskapsutbildning i början av din nya tjänst, är modigt, starkt och tydligt. Att vara tydlig som ledare men inte chef innebär att andra inte så lätt missuppfattar dig, helt enkelt för att din kommunikation är rak och enkel. Du hymlar inte med att lite nya kunskaper skulle hjälpa dig att komma in i jobbet mycket snabbare. Att anstränga sig att tala så att alla förstår kommer naturligt. Du svänger dig inte med obegripliga facktermer eller högtravande ord. Du respekterar dina lyssnare genom att ta reda på deras förutsättningar för just det budskap du ska förmedla. Det är dock inte meningen att du ska förändra den du är. Tanken är att du ska öva upp din flexibilitet och anpassningsförmåga och på så sätt underlätta för mottagaren att ta till sig det du säger.

Lämna en kommentar