Arbetsrätt för ny som chef

Ledarskapsutbildning i arbetsrätt för nya chefer

en ledarskapsutbildning tar upp arbetsrättenNär du är ny som chef är det extra viktigt att vara insatt i området arbetsrätt och dess olika lagar och regler. En ledarskapsutbildning innehåller ofta vägledning i grundläggande arbetsrätt. Det finns även utbildningar och kurser som bara fokuserar på arbetsrättsområdet. Arbetsrätt omfattar de regler vilka rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som ledare behöver du ha sakkunskaper om både den individuella arbetsrätten samt den kollektiva arbetsrätten. Den sistnämnda avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsorganisationer.

Få undervisning av en utbildare som kan reglerna

Här är det viktigt att du blir undervisad av en utbildare som verkligen kan förklara reglerna. Välj en utbildningsform som du känner dig bekväm med. Klassrumsutbildning fungerar för de flesta. Distansutbildning bygger på en något annorlunda utbildningsmetodik, och fungerar mycket bra. Vilken form av utbildning du än väljer får du kunskapsförmedling av en pedagog. Du får bland annat kunskaper om att de flesta av de arbetsrättsliga lagarna är tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att en arbetsgivare inte kan bestämma och ändra regler som gör att arbetstagaren får sämre rättigheter än vad lagen säger. Detta är viktiga lärdomar för dig som är ny i ledarskapsrollen.

Ledarskapsutbildningar håller dig up-to-date inom arbetsrätten

Genom ledarskapsutbildningar som även tar upp arbetsrätten får du kunskaper som är up-to-date med gällande regler och lagstiftning. Du blir undervisad av en fackman och kan känna dig trygg i att dina kunskaper är relevanta för dig som ledare. Du blir uppmärksammad på vad som är karaktäristiskt för just den svenska arbetsmarknaden. Här lär du dig att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare till största delen är styrd av kollektivavtal i Sverige. Genom att du utbildar dig i arbetsrätt får du vägledning i svenska lagstiftning inom arbetsrättsområdet. Om du vill lära dig mer kan du bygga på dina kompetenser med en specialutbildning som fördjupar dig i arbetsrätten.

Lär dig om lagarna inom arbetsrättsområdet

Med vetskap om arbetsrätten kommer tryggheten att veta att du gör rätt gentemot dina medarbetare. Mycket av lärdomarna handlar om vad kollektivavtalen säger. I ett kollektivavtal kan det finnas regler som kompletterar eller avviker från vad lagen säger. Därför är det särskilt viktigt för någon som är ny som chef att vara ordentligt insatt i vad som gäller på dennes, kanske nya, arbetsplats. Ledarskapsutbildning i arbetsrätt blir din instruktion till de olika lagarna, till exempel anställningsskyddslagen. Denna är kanske den viktigaste lagen inom individuell arbetsrätt. Om du  studerar denna lag får du insikter i hur en anställning får börja och sluta. Där ingår bland annat bestämmelser om att tillsvidareanställning är huvudregel men att visstidsanställning också får ske i vissa undantagsfall. Lagen kräver också att det måste finnas en laglig grund för att en tillsvidareanställning ska avslutas.

Vidareutbilda dig i arbetsrätt

Vill du veta mer om arbetsrätten kan du vidareutbilda dig och få spetskompetens inom området. en sådan utbildning inkluderar andra viktiga lagar, vilka ingår inom området arbetsrätt. Här finner vi semesterlagen och föräldraledighetslagen. Om du är ny som chef måste du vara ordentligt utbildad inom den kollektiva arbetsrätten. Där är medbestämmandelagen det centrala. Den reglerar bland annat arbetstagarorganisationernas rätt till förhandling vid vissa särskilda arbetsgivarbeslut. Kunskaper om denna lag ger dig expertis om den regler som säger att en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarens fackliga organisation före vissa specifika beslut tas. Det gäller exempelvis när det ska ske en stor förändring inom verksamheten. Djupare studier i arbetsrättsområdet tar upp tvister mellan parterna. Här får du lärdomar om Arbetsdomstolen, som är en special domstol just för relationer som rör arbetsrättsliga tvister.

Lämna en kommentar