Bra kurs i ledarskap

En bra kurs i ledarskap blir ett stöd

Gå en basutbildning för ledareAtt ta dig tid för en bra kurs i ledarskap är att förbereda sig på ett bra sätt inför kommande utmaningar som ledare. Ett långsiktigt och framgångsrikt ledarskap behöver en fast och stadig grund att stå på. Speciellt om du är ny som chef är grundläggande ledarskapsutbildningar i början av din nya karriär ett bra stöd. Genom att du utbildar dig i ledarskap kan du undvika de vanliga misstagen. Du får en bra start och kan lägga tid på rätt saker. Även du som är mer erfaren som ledare kan ha nytta av en ledarskapskurs. En kurs tar nämligen upp grunderna inom ledarskap, vilket många ledare faktiskt inte har fått lära sig. Detta är särskilt viktigt att utbilda sig inom om du är en informell ledare.

Grundläggande utbildning ger grundläggande redskap

En grundläggande kurs i ledarskap ska innehålla de grundläggande redskap du behöver för att bli redo inför uppgiften som chef. Det kan vara att lära dig förstå och hantera att du har en ny roll och inte längre tillhör ”gänget” och att det nu kommer helt andra krav på dig från ledningens håll. Du behöver också få tid till att utveckla din personliga ledarstil, vilket är mycket viktigt för att nå framgång. Att försöka anamma företrädarens, kompisens eller någon annans ledarskapsstil är sällan gynnsamt och skapar ofta en känsla av otrygghet och obalans.

Två dagar med utbildning

En ledarskapsutbildning i kategorin grundutbildningar som vi erbjuder, är Ny som chef. Den är en riktigt gedigen tvådagarsutbildning som ger dig precis den säkra och stabila grund du behöver i inledningen av ditt ledarskap. Denna utbildning för nya chefer, gör dig på ett snabbt och effektivt sätt dig redo för ditt chefskap. En annan kurs är vår Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare. Denna utbildning vänder är framtagen för dig som är ledare utan att vara formell chef.

Arbetsgruppens utveckling

När din egen personliga bas är lagd är det betydligt lättare för dig att med säkerhet och pondus ta dig an din arbetsgrupps utveckling. Låt kunskap om teamutveckling bli en del av din ledarskapsutbildning och du och din grupp kommer att nå ännu längre, prestera ännu bättre och ha ännu roligare! Ett väl sammansvetsat team, där du som ledare låter individernas kunskaper och erfarenheter användas på bästa sätt, åstadkommer alltid goda resultat och får ofta jobbet gjort både snabbt och effektivt.

Utbildning i teamutveckling

En ledarskapsutbildning med teamutveckling i fokus behöver lära ut hur du som ledare använder de olika erfarenheterna och olikheterna i gruppen till teamets fördel, hur du fördelar rollerna i gruppen och hur du hanterar de konflikter som kan segla upp. Du behöver kunskap i hur mötesteknik, spelregler och handlingsplaner för teamet ska utformas och följas. En välstrukturerad och välinformerad grupp, där alla känner tillhörighet och trygghet är en högpresterande grupp – du som ledare ansvarar för att detta uppnås.

Lär dig att leda och utveckla ditt team

Till din hjälp i teamutvecklingen har vi tagit fram en ledarskapsutbildning som heter Att leda och utveckla team, en fullspäckad tvådagarskurs som lär dig öka motivationen och drivkraften i gruppen på ett effektivt och lönsamt sätt. Grupputveckling är en ledarskapsutbildning som hjälper dig plocka fram den viktiga teamkänslan och lär dig använda det försprång som en stark arbetsgrupp ger. Kursen Gruppcoaching är en ledarskapsutbildning, där du får lära dig det mest verkningsfulla sättet att förbättra laganda, prestation och utveckling i teamet.

Ledarskapet och kommunikationen

Lär dig att kommunicera som ledareUtan kommunikation avstannar ledarskapet. Du kan inte utöva ett resultatrikt och gynnsamt ledarskap utan att känna till grunderna i kommunikation, helst även ha kunskap om nästa kommunikationsnivå också. Låt minst en del i din ledarskapsutbildning bestå av en kommunikationsutbildning. Dina förutsättningar att uppfattas som trovärdig och övertygande, lyssnande och sympatisk ökar för varje teknik du lär dig. Kommunikationens område är självklart stort så det gäller att plocka just de bitar som passar in i din ledarskapsutveckling.

Kunskap i att kunna argumentera

Det finns flera matnyttiga kurser i Argumentationsteknik. Under en sådan kurs lär du dig vinna varje debatt och stå som segrare i varje förhandling. En ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik går på djupet med färdigheten att utföra effektiva och lönsamma förhandlingar. Kurser i mötesteknik ger dig konkret kunskap och praktiska checklistor för produktiva möten, som verkligen leder framåt . Och vad vore din ledarskapsutbildning utan kursen Presentationsteknik? Den ger dig ovärderlig kunskap om hur du förbereder och genomför inspirerande och entusiasmerande presentationer, vilket du har användning för de flesta sammanhang. Ledarskapet består ju av många olika pusselbitar, som tillsammans ger dig det du behöver för att hela tiden föra ditt ledarskap framåt, uppåt och ibland in på okänd mark. Låt därför din ledarskapsutbildning innehålla just dina bitar och du kommer att lyckas som ledare.

Kunskaper i problemlösning

Ibland ställs du som leder inför svåra situationer och besvärliga omständigheter. Konflikter kan blossa upp, till synes från ingenstans, och skapa olustig stämning och sänkta prestationsnivån. Medarbetare som är oense, stridigheter inom teamet eller högljudda kontroverser tar oerhörd kraft och energi från verksamheten. De leder till att både du och dina medarbetare mår dåligt. Att vara väl förberedd för besvärligheter är därför bra. Du bör dessutom ha en färdig handlingsplan för hur du som ledare kan och får agera i svåra situationer. En sådan är av stort värde och bör finnas med som en del av en bra kurs i ledarskap.

Lärdomar lär dig ta tag i konflikter

Du gör klokt i att komplettera din ledarskapsutbildning med en kurs konflikthantering. En sådan kurs reder ut alla begrepp kring konflikter och ger dig konkreta verktyg att arbeta med. Vår ledarskapsutbildning Medarbetarsamtal går igenom hur du förbereder, genomför och följer upp de viktiga utvecklingssamtalen med dina medarbetare. Den lär dig bland annat en effektiv samtalsmetodik som kommer att göra samtalen betydligt mer motiverande och resultatskapande. Vårt populära seminarium Besvärliga kunder kan du gå som en del av din ledarskapsutbildning. Med fördel tillsammans med hela ditt team, så får alla goda kunskaper om hur besvärliga situationer kan redas upp.