Att välja rätt ledarskapsutbildning

Att välja rätt ledarskapsutbildningValet av ledarskapsutbildning

När du ska gå en ledarskapsutbildning kan det vara mycket att tänka på i valet av utbildning. Hur ska du kunna välja rätt utbildning? Ett sätt är att kontakta en utbildningsleverantör och fråga om deras utbud. Välj någon som har lång erfarenhet av ledarskapsutbildning och vars utbildningsledare är proffs på både ledarskap, pedagogik och utbildningsupplägg. Den utbildning du väljer ska ha fokus på att utveckla din självkännedom, så att du utvecklar ett personligt och starkt ledarskap. Utbildningsinnehållet ska vara beprövat och lära dig både grundläggande om ledarskap och kan även utveckla dina spetskunskaper. Ett förslag på utbildningsleverantör som hållit på i mer än 25 år med utbildning är Hjärtum Utbildning.

Kunskapsträning för ledaren är viktigt

När du går ledarskapsutbildningar övar du upp dina färdigheter som chef och ledare och får möjlighet att diskutera, öva och fundera över ditt ledarskap. Målet är att du ska lämna utbildningen med en uppsättning verktyg som du kan omsätta direkt i din arbetsvardag. Som ledare är det bra att du lär dig om olika handlingsalternativ, som du kan använda när du leder. Under en ledarskapsutbildning kompetensutvecklar du dig inom viktiga ledarskapsområden och får en mycket stabil grund att gå vidare från.

Ledarskapsutbildning för ny i ledarskapsrollen

Det första du ska fundera på är hur din situation som ledare ser ut. Är du helt ny i rollen? Har du många krävande medarbetare? Är det medarbetarsamtal och löner som du tycker är svårt? Är du erfaren och vill bara ha lite inspiration och energi? För det är när du vet vad du behöver som du har chans att välja rätt ledarskapsutbildning som passar just dig och dina aktuella behov. Du måste inte gå en avancerad UGL-utbildning. Tvärtom kan det vara bättre att börja med en kortare utbildning, så att du snabbt kommer in i din nya roll. Därefter kan du bygga på med mer kunskap allt eftersom.

Längden på en utbildning för ledare

Nästa fråga är hur många dagar du kan och vill lägga på ledarskapsutbildning. Självklart finns det en koppling mellan antalet dagar och vad du får ut av det. En endagsutbildning som har en gedigen agenda blir självklart mer intensiv och har större fokus på att lära ut. Medan en lite längre utbildning i ledarskap ger utrymme för reflektion och eftertanke. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra, men det är två olika typer av utbildningar. Ibland har du ont om tid och behöver snabbt då grundläggande kunskaper inom ledarskap. Andra gånger har du möjlighet att avsätta ett par dagar och det är att föredra. Du utvecklar dina ledarskapsfärdigheter bättre om du kan avsätta två dagar.

Att välja rätt ledarskapsutbildare

Välj rätt utbildare till din ledarskapsutbildningEn av de viktigaste men också svåraste delarna när du ska välja rätt ledarskapsutbildning är att välja en bra utbildningsleverantör. Denne ska ha erfarna utbildare som även har egen praktisk erfarenhet av att leda andra. Välj en utbildare som brinner för ledarskap, så som vi på Hjärtum Utbildning gör. Våra utbildningsledare möter er deltagare med en passion för ledarskapet och med förmåga att lära ut. De och vi tycker att ledarskap är en av de viktigaste delarna för att vi ska lyckas på våra företag. Vi inser att om du ska lyckas som ledare behöver du någon som är professionell och som kan lära ut passionerat och effektivt. Då kan du lära dig att leda så att dina medarbetare tillsammans med dig kan åstadkomma underverk. Titta gärna på vad andra deltagare sagt om utbildningen och den som leder den. Då vet du om det är en person som kommer att passa för just dig och ditt framtida ledarskap.

Att välja rätt utbildning

Samla in så mycket information du kan om en ledarskapsutbildning. Innehållet, upplägget, utbildaren, tider mm. Känns gärna efter och lyssna på din egen magkänsla. Hur mycket fakta och information du än samlar in så kan du aldrig vara riktigt säker på om du väljer rätt ledarskapsutbildning, eller inte. Är du nyfiken och det känns bra så blir det också oftast väldigt bra. Detta eftersom du kommer till ledarskapsutbildningen med en positiv attityd och med öppna ögon. Du vill lyssna och lära och bjuda på dina exempel och ställa dina egna frågor. Du vill lära känna de andra deltagarna och växa i din ledarroll. Detta är viktigare än du tror för att öppna upp för att ta in nya intryck och verkligen ta in vad utbildningen har att ge dig.

Vidareutbildning i form av ledarskapsutbildning

Kompetensutveckling, vidareutbildning, ledarskapsutveckling och livslångt lärande – kärt barn har många namn inom utbildningsbranschen. Att utbildning är viktigt håller nog de flesta med om. Det finns också många olika inriktningar inom ledarskapet. Coachande ledarskap är en sådan inriktning, ett begrepp som kan vara förvirrande. Olika modeller marknadsförs som den rakaste vägen till att få medarbetarna att prestera bättre. Vad är då ledarskap? Framgångscoachen Anthony Robbins hävdar att det som inte växer, det dör så småningom. Om du inte ägnar dig åt att utvecklas som ledare kommer du sakta och säkert att mista din förmåga att leda på ett tydligt, förtroendegivande och effektivt sätt. Just coachande ledarskap har därför, om än i olika former, blivit en populär ledarskapsutbildning och metoden har kommit för att stanna.

Spetskompetens i form av coachning kan övas upp

Med coachande ledarskap går du rakt in i chefsrollens utmaningar men även på dina personliga utmaningar. Under en ledarskapsutbildning lär du dig mer om att coacha och att själva coachningen är till för att både definiera och uppnå företagets mål och dina personliga mål snabbare och lättare. Det kan ske genom att du under en utbildning lär dig att ställa rätt frågor till dig själv. Vilka är dina drivkrafter? Hur hittar du ny motivation? Resultaten du som du lär dig under en utbildning är att genom coachning så fokuseras handling, prestation, mening, utveckling, inlärning och nyskapande. Du kommer därmed att utveckla ett vinnande ledarskap.

Ledarskapsutbildning – vad betyder det för dig?

Vad betyder ledarskapsutbildning för dig som ledare?En ledarskapsutbildning innebär att du får nya insikter, som gör det lättare för dig att sätta upp mål, fatta beslut och framför allt nå resultat. Med nya kunskaper blir det lättare att hitta balansen, både i jobbet men även i ditt privata liv. Alla som har jobbat som ledare vet att nöjda medarbetare genererar högre vinst för företaget men också att det företag som uppmuntrar sina medarbetare i personlig utveckling är mer framgångsrika. Därför är det bra om du och ditt team tillsammans arbetar fram både individuella och team-planer för er utveckling. Ni kommer snabbt att få se resultat på bättre resultatstyrning och  effektivisering av arbetet. Detta i sin tur innebär att ni får mycket bra förutsättningar för hög lönsamhet nu och på lång sikt för företaget. Plus att ni främjar arbetsgemenskap och glädje i arbetet. En utbildning för ledare kan ge dig en god skjuts i detta arbete.

Vanliga frågor kring utbildning för ledare

Om du vill ta din förmåga att leda till en högre nivå kommer en utbildning för ledare att ge dig de nya kunskaper som du behöver.  Vilken utbildning är då bäst? Och vad gör deltagarna egentligen under utbildningen? Detta är två relevanta frågor om ledarskapsutbildning som vi ska försöka bena ut. Vi kommer att titta på vad en bra utbildning för ledare ska innehålla. Vi kommer även att ge tips på vad du ska vara observant på när du ska välja en ledarskapskurs. Sedan avslutar vi att kika på vad ledarskapsprogram är för något och hur du ska tänka kring målgruppen för utbildningen.

Ledarens utbildning per definition

En definition av utbildning för ledare kan se ut så här: det är ett utbildningsprogram som är avsett att mejsla fram och förädla dina ledarskapsförmågor. En annan definition tar fasta på gruppen du ska leda och menar att en ledarskapsutbildning handlar om grupputveckling. Båda varianterna är rätt och det ena utesluter ju inte det andra. Längden på utbildningen är oftast mellan 2-4 dagar, men det finns de som pågår under flera månader eller till och mer år. När du utbildar dig kommer din kapacitet som ledare att bli större. Du kommer att bli allt bättre på att coacha och leda din personal. Under tiden kommer du att se sidor av dig själv som du inte var medveten om, både bra och mindre bra sidor. Både starka och svaga sidor gömmer sig bland dina ledarfärdigheter.

Utbildningsledarens betydelse

Det finns lika många ledarskapsutbildningar som det finns utbildare. Varje utbildningsledare har sitt sätt att se på ledarskapsområdet. De har alla valt sin egen inriktning, beroende på vad som är viktigt för dem. En del sätter fokus på det coachande ledarskapet. Andra tycker om ett tillitsbaserat ledarskap. Somliga lyfter fram ett kommunikativt ledarskap och andra talar sig varma för ett agilt synsätt. Det finns även de utbildare som har valt att undervisa mer allmänt i ledarskap, utan att välja inriktning och stil inom ledarskapsområdet.

Titta på vad andra sagt om utbildningen

Det bästa stället att hitta en verkligt bra utbildning i ledarskap är att titta på de olika utbildarnas omdömen. Gå igenom recensionerna och välj en utbildare som får fina betyg från deltagarna på utbildningarna. Helst ska det finnas många olika citat och de ska vara namngivna, det ger mest tyngd. Om recensionerna är bra kan vara trygg i att utbildaren är seriös och genomför bra ledarskapsutbildningar.

Konsten att välja rätt utbildning

Om du ska få ett bra resultat av din utbildning är det viktigt att du väljer rätt. Boka en utbildning där målgruppen motsvarar ledare i samma situation som du. Om du är du ny i ledarrollen ska målgruppen vara nya ledare. Om du arbetat en längre tid ska utbildningen självklart vända sig till erfarna ledare. Även ledare som arbetat en tid brukar vilja gå vidare till en ny och högre ledarnivå. De bästa utbildningsprogrammen när du är på detta trappsteg är de som utforskar själva essensen i ledarskapet och får dig att vilja utvecklas vidare.

Att lära sig leda genom att leda

Även arbetsplatsen är en slags utbildningsmiljö. Här lär du dig mycket om att vara ledare. Dock räcker det inte med learning by doing, om du verkligen vill bli en bra ledare. En ledare som ska hålla under hela sin karriär. Du behöver komplettera med ledarskapsutbildning, för att undvika att hamna i slentrian och gamla hjulspår. Gamla rutiner skapar inget nytänkande. När du träffar människor utanför arbetet får du ny input. Detta är speciellt at stor vikt om du stannar kvar på samma ställe en lång tid. En utbildning ger dig då nya impulser, så att du kan få ny energi i ledarskapet. Ny energi ger möjlighet till att nå upp till din verkliga potential. Utbildningar för ledare ser till att du hela tiden utvecklar dina färdigheter i att leda. Kunskaperna ger dig det självförtroende du behöver ha för att kunna bli en bra ledare.

Nycklarna till ledarskapet

Hitta nycklarna till ledarskapet genom utbildningEn bra ledarskapsutbildning hjälper dig att hitta nycklarna till din ledarstil. Du får stöd i att utveckla och öva på stilen, så att den passar dig som hand i handsken. Dessutom ger dig lärdomarna från utbildningen ett reellt stöd när du ska implementera dina nya kunskaper i ditt team. En av de färdigheter som du börjar jobba med under en utbildning är din självkänsla. Du behöver känna dig själv och dina gränser innan du kan leda andra. När du hittat dig själv kan du gå vidare och lära dig om gruppdynamik, coachning, medarbetarsamtal och så vidare. Ta gärna en dag i anspråk för att utforma din personlig utvecklingsplan som ledare. Ibland ingår detta moment i ledarskapsutbildningen, vilket är bra. Ofta kan du även kontakta utbildningsledaren efteråt för att få svar på frågor om ledarskapet i praktiken.

Ledarskapsutbildning lär ut om stilar

Du får många nya lärdomar kring ledarstilar under en utbildning för ledare. Detta är nyttigt, eftersom du kanske inte känner till de olika stilar som du kan använda. Genom att du lär dig om vilka stilar som finns blir det enklare att väga samman olika stilar till din egen. Att göra detta är mycket lättare i en trygg utbildningsmiljö, där du kan få ta del av opartisk återkoppling.  Du får jobba med övningar för att prova på olika stilar. Det hjälper dig att förstå vilka dina mål är som ledare. Du kan även matcha målet mot dina egna egenskaper som ledare. På så sätt kan du utföra lite  experiment med din ledarstil. Att vara aktiv under övningarna gör att du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner i olika situationer. Du kan då ta de rätta kliven mot förändring, förbättring och utveckling.

Lämna en kommentar