Ledare men inte chef

Ledarskapsutbildning i informellt ledarskap

Ledarskapsutbildning för informella ledareEn ledarskapsutbildning för informella ledare är till för alla som fungerar som ledare, men som saknar formell chefstitel. Ett exempel på en sådan utbildning är Att leda utan att vara chef. Utbildningen vänder sig till dig som till exempel arbetar som gruppledare, teamledare, projektledare eller arbetsledare. Gemensamt för dessa roller är att de innebär ett stort ansvar och kräver god kännedom om hur man får grupper att prestera bra och må bra. Du har säkert flera inneboende talanger i ledarskap, som bara väntar på att få blomstra. En ledarskapsutbildning påskyndar utvecklingsprocessen och gör att du kan forma ditt ledarskap snabbare och bättre.

Utbildningens olika delar

Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef har kort och gott som mål att lära dig att leda utan att ha chefsmandat. Det är en speciell sits du sitter i, mitt emellan gruppen och chefen. För att våga behöver du utrusta dig med kunskaper som gör att du vågar ta på dig ledartröjan. Först och främst behöver du grundkunskaper i att leda andra och då speciellt, att leda utan att vara chef. När grunderna är på plats kan du gå vidare till att lära dig mer om ledarskapet och hur du gör för att våga vara en ledare.

Att lära sig sätta mål

Målstyrning och konsten att sätta mål är ett av ämnena under en ledarskapsutbildning för informella chefer. Detta är nödvändiga kunskaper för att överhuvudtaget kunna bygga upp fungerande och målsökande team. Vad är det egentligen som skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team? Bland annat är det förmågan att bestämma ett mål och sedan se till att komma fram till detta. Här behöver du som är ledare för gruppen lära dig om bland annat kommunikation, att hantera konflikter och hålla svåra samtal. Att gå en eller flera ledarskapsutbildningar gör att du skaffar dig kunskaper inom alla dessa områden.

Ledarskapsutbildning tar upp delegering

Att jobba mindre och hinna mer är ett tema under en ledarskapsutbildning. Det låter som en utopi, men med kunskap och planering är det fullt möjligt. En pusselbit handlar om att lära sig att coacha. Att utöva ett coachande ledarskap sparar både tid och ansträngning och gör dessutom att medarbetarna känner mer motivation inför arbetsuppgifterna. Under utbildningen lär du dig att  coacha och att ställa frågor för att påverka i rätt riktning och att styra mot målet.

Ledare men inte chef – en grundutbildning

Vad innebär det rent praktiskt att sakna chefstitel, men ändå ha stora förväntningar på sig om att kunna leda och motivera andra? Dessa frågor och fler tas upp under vår grundutbildning för ledare som inte är chefer. Du utvecklar dina talanger som ledare och inser att rollen innebär många olika saker, där några av de viktigaste är att vara närvarande, lyhörd och öppen. I den dagliga driften ser du till att allt fungerar som det ska, men du har även intresse av att utveckla och förbättra rutiner och arbetsmetoder.

Föreläsningar om praktisk ledarskap

Ledare men inte chef LedarskapsutbildningUnder utbildningen föreläser utbildaren om teorin bakom ledarskap och ger många exempel ur verkliga livet. Du kommer att få många aha-upplevelser, eftersom du känner igen dig i olika situationer. Du är den person som utgör den bärande balken i arbetsgruppen och utan din ledning kan gruppen tappa fokus och börja spreta åt olika håll. Att ha insikter i ledarskap av grupper är således avgörande för hur bra ditt team kommer att prestera. Genom utvecklande ledarskapsutbildning ser du till att ha färska kunskaper inom ledarskap och du lär dig metoder som fungerar i verkliga livet, ute på arbetsplatsen. Kursen Ledare men inte chef är en sådan utbildning.

Lär dig att kommunicera som ledare

En viktig del av en ledarskapsutbildning är att lära sig om kommunikationen med dels medarbetarna, dels ledningen. Som ledare av en grupp måste du delge alla i teamet information som kommer ”uppifrån” i organisationen. Det är viktigt hur du framför budskapet och att du har väl fungerande kanaler för kommunikation som når alla dina gruppmedlemmar, helst samtidigt. Mejl är en bra kommunikationskanal när det handlar om enkla och lättolkade budskap men svårare saker bör förmedlas personligen.

Ledarskapsutbildning lär dig presentera

Under en ledarskapsutbildning lär du dig verkligen att leda andra. En utbildning i ledarskap hjälper dig att kommunicera effektivt och rätt med dina medarbetare. Minspel, kroppsspråk och tonfall är viktiga instrument vid presentation av mer komplicerade frågor och att samla alla i gruppen till ett gemensamt möte är ett bra sätt. Glöm inte de som eventuellt inte kan närvara, så att de får del av informationen efteråt. Du får många fler tips och råd kring presentation och kommunikation under utbildningen.

Lämna en kommentar