Coachande ledarskap

Lär dig om bakgrunden till coachningen

Utbilda dig i coachningAtt lära sig lite om bakgrunden till coachning är betydelsefullt för en ledare. Därför ingår en tillbakablick ofta under en utbildning i det coachande ledarskapet. Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är faktiskt ingen ny företeelse. Redan runt år 1830 dök begreppet ”coach” upp vid universitetet i Oxford som benämning på en privatlärare eller handledare som stöttade och förberedde enskilda studenter inför examinationer. På engelska betydde ordet ”droska” och används än idag om exempelvis expressbussar. Läraren transporterade alltså bildligt talat sin elev. Så småningom började man använda begreppet även inom idrottsvärlden, och idag är coachning alltså flitigt använt både i arbetslivet, undervisning, idrott och personlighetsutveckling. Coachande ledarskap är numera en populär ledarstil inom näringslivets chefer och ledare och det finns gott om utbildningar i ämnet.

Vad säger experten om coachning?

John Whitmore, som har skrivit flera välkända böcker om coachande ledarskap, säger: “Coachning är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.” Alltså är coachande ledarskap är en framgångsrik metod för att hitta varje individs utvecklingspotential. Genom att du utbildar dig i att coacha kan du lära dig att stödja personen, ge feedback och hjälpa den att lära känna sig själv och hitta sina talanger och sina svagheter. Då kan man utveckla både den enskilde och organisationen.

Läs på om coachning under en utbildning

Under en utbildning i att coacha medarbetare får du möjlighet att läsa på om coachning och bli uppdaterad om metoden. Du inser bland annat vikten av att ha en positiv självbild. Det bidrar ofta till bättre resultat, oavsett om det gäller en idrottsprestation eller en yrkesmässig karriär som ledare. Coachen inleder en dialog, där ett aktivt lyssnande är en grundförutsättning för att komma vidare i arbetet. Coachande ledarskap kan ske både individuellt och i grupp, och ett växelspel mellan dessa är ofta viktigt när man tillämpar coachande ledarskap.

Träna dig på att ta tillvara personalens resurser

I en ledarskapsutbildning i coachning ingår att du tränar upp dig i att ta till vara personalens resurser. På det individuella planet arbetar du genom att analysera varje persons förutsättningar, nuvarande roll och utvecklingsmöjlighet. På så vis kan du underlätta personlig utveckling och fortsatt karriär. Men coachen kan även upptäcka brister i organisationsstrukturen. Processen som det coachande ledarskapet startar kan därmed på lång sikt göra att rätt person hamnar på rätt plats, med en optimerad användning av personalresurser som följd.

Utveckla karriären med coachning

En bra coach blir en samtalspartner som ger inspiration och motivation, och bidrar till karriärutveckling för den enskilde. En bra coach är även utbildad i coachning. Då blir det lättare för ledaren att se coachningens fulla potential. Då ser du till exempel att även inom ett nystartat eller pågående projekt kan coachande ledarskap vara mycket användbart. Projektledaren kan exempelvis öka chanserna för att projektet blir klart inom utsatt tid, eftersom coachningen kan förbättra samarbetet och arbetsklimatet och därigenom också höja effektiviteten hos medarbetarna. Det finns därigenom också goda förutsättningar för ett kvalitativt bättre resultat.

Utbilda dig och få ett framgångsrikt ledarskap

Eftersom coachning är så pass viktig för ledaren bör du gå en ledarskapskurs som utbildar dig i att coacha. När du börjar ställa frågor till medarbetaren inleds en interaktiv process, där medarbetarens personlighet, kompetens, ambitioner och framtidsplaner påverkar resultatet. Ökad självkännedom för individen, och därmed bättre individuell prestation, är ett av de mest självklara resultaten. Givetvis påverkas även helheten, det vill säga företaget eller organisationen. På så sätt blir det en win-win-situation där både individen och gruppen stärks. Detta är naturligtvis en av orsakerna till att coachande ledarskap är en metod som blir allt mer populär ledarstil för chefer och ledare. Med rätt kunskaper kan coachen uppnå ännu bättre resultat, oavsett om det gäller småföretag, stora organisationer eller att genomföra lyckade projekt. Så skapar du ett framgångsrikt ledarskap.