Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik

En utbildning lär dig om  förhandlingsteknikAtt känna till metodiken för förhandlingsteknik är en av grunderna för dig som ledare och detta ingår ofta som en del i olika ledarskapsutbildningar. Att kunna träffa affärsmässigt fördelaktiga överenskommelser är nödvändigt för att driva en verksamhet framåt. Förhandlingar genomförs hela tiden, på många olika nivåer. Det kan vara med din personal, om löner och förmåner. Det kan vara med en leverantör, om bättre priser och leveransvillkor. Även förhandlingar med kunder om betalningsvillkor, garantier och andra avtalsnära frågor kan uppstå. Kort sagt, som ledare förhandlar du i stort sett dagligen och det är därför viktigt att du behärskar tekniken väl.

Steg ett under utbildningen

Det första steget under en ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik är att trumma in följande: du ska sälja, inte få en ny kompis. När du ska träffa en kund och sälja in en produkt eller tjänst är det av stor vikt att du kommer ihåg detta. Under din utbildning lär du dig att det är lättare att förhandla med någon som du inte har en personlig relation till. Undvik därför att bli alltför mycket vän med kunden. Det viktiga är att du har en bra vara eller tjänst att erbjuda. Det är det som kunden kommer att sätta värde på i framtiden. Förhandlingsteknik handlar om att presentera det du ska sälja på ett sätt som skapar två vinnare, både du och motparten.

Förhandlingsteknik handlar om förtroende

Under ledarskapsutbildningar i förhandlingsteknik får du tid att reflektera och får insikt om att det viktigt att stanna upp ibland och tänka igenom till synes triviala frågor. Tror du helhjärtat på det du ska förhandla om? Det kan tyckas självklart, men det är väl värt att ställa sig själv denna enkla fråga. Det är nämligen så enkelt att om du inte tror på ditt upplägg, kommer heller inte din motpart att göra det. Detta är förhandlingsteknik i ett nötskal. För att verkligen kunna övertyga någon annan om din ståndpunkt, behöver du förbereda dig, ha en bra presentation och övertygelse. Alla dessa är lika viktiga.

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik tar upp förberedelserna

En ledarskapsutbildning lär dig att ställa frågorna: vilket är motpartens problem eller önskan och hur kan jag möta detta? Kan jag svara upp till förväntningarna och samtidigt känna mig som en vinnare eller bir eftergifterna för stora? Du måste ha gjort klart för dig själv hur långt du är beredd att sträcka dig. Bland förberedelserna ligger bland annat att samla på dig fakta om motparten. Om det gäller en löneförhandling, ta reda på branschens nivåer för just den typen av arbetsuppgifter. Handlar det om en försäljning till en ny kund, ta reda på dess ekonomi och nyckeltal och vilka behov kunden kan tänkas ha.

Kännedom om förhandlingsteknik är strategiskt

Att ha kännedom om tekniker i att förhandla är strategiskt smart. Din ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik lär dig metoderna och knepen. En viktig sak att tänka på i förhandlingssammanhang är tiden. Du bör se till att du har tillräckligt mycket tid på dig och inte känna stress över eventuella möten efter förhandlingen eller tider som ska passas senare. Lite kallprat är bra och planera in tid för sådant. Om tiden rinner iväg, eller motparten försöker pressa dig genom att snegla på klockan eller forcera fram ett ställningstagande, föreslå då att ni bryter för en paus och återuppta förhandlingen senare. Låt inte motparten styra dig och din tid utan behåll hela tiden kontrollen.