Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning
Utbildning för nya projektledare

Vår projektledarutbildning Ny som projektledare är utbildningen där rollen som projektledare står i fokus. Det är en heltäckande utbildning som går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. Du får tillgång till praktiska verktyg, mallar och checklistor, vilka gör att du får god kontroll i projektet. Vår projektledarutbildning ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv. Projektmodeller och effektiva arbetsmetoder gås igenom, vilket gör att du efter utbildningen självständigt kan planera och genomföra framgångsrika projekt. Utbildningen för nya projektledare är en av alla våra ledarskapsutbildningar för både nya och erfarna ledare.

Utbildning med effektiv undervisning

Projektledning är en viktig kompetens att ha. Den spelar med andra ord en viktig roll i många karriärer och i många sammanhang i arbetslivet. En projektledarutbildning ger dig effektiv och tidsbesparande undervisning i vad det innebär att leda ett projekt. Utbildningen är en mycket bra introduktion till projektledning och en idealisk utgångspunkt om du behöver hantera projekt på jobbet. Den passar dessutom utmärkt för dig som inte är en formellt utbildad projektledare. Den är bra för dig som funderar på att genomföra ett projekt inom en snar framtid och vill lära dig att tillämpa kunskaper och färdigheter inom projektledning.

Steg-för-steg-utbildning för projektledare

För att genomföra ett projekt på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att börja med att tydligt identifiera vad resultatet av projektet ska vara. I vår projektledarutbildning kommer vi därför att visa dig praktiska sätt att sätta mål från början av ditt projekt och att överväga alla faktorer som kan påverka vägen till målet. Steg för steg får du lära dig hur du planerar, genomför, schemalägger, anpassar resurser och hanterar ditt projekt från start till slut.

Projektledarutbildning lär dig kommunikation

Eftersom varje projekt är beroende av de människor som jobbar med det, är det viktigt att du lär dig kommunikation i projekt. Du behöver därför lära dig effektiv kommunikation, motivation av medarbetare och ledarskapsfärdigheter för att framgångsrikt lyckas med ditt projekt. Under utbildningen utvecklar du dina färdigheter inom projektledning, oavsett om ditt projekt är stort eller litet. Gå därför utbildningen i början av din roll som projektledare, så att du kan dra nytta av att använda projektledningstekniker som fungerar.

Innehåll i vår projektledarutbildning

Innehållet i vår utbildning för nya projektledare är anpassat för dig som saknar förkunskaper i projektledning. Utbildningen erbjuds vid flera tillfällen under året, så du hittar säkert ett utbildningsdatum som passar för dig. Än så länge går den fysiska utbildningen enbart i Stockholm, men den går även som distansutbildning. Nedan ser du delar av programinnehållet i vår projektledarutbildning.

Vad är ett projekt?

 • Definition av projekt
 • Projektets olika mål
 • Målformulering
 • Svårigheter och fallgropar

Lär dig att planera ett projekt

 • Projektets olika faser
 • Förstudie
 • Projektstart
 • Projektplanen
 • Milstolpar
 • Tidsplanering
 • Resursplan
 • Projektbudget

Information om projektledarrollen och intressenterna

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Projektets organisation
 • Roller och ansvar
 • Styrgruppen
 • Intressentanalys

Få kunskap om kommunikation och ledarskap i projekt

 • Effektiv kommunikation
 • Informationsplanen
 • Grundläggande ledarskap

Arbetsformer

 • Rutiner och standards
 • Projektets styrdokument
 • Kreativitet i projektarbetet
 • Dokumenthantering
 • Kvalitetssäkring
 • Riskanalys och riskhantering

Hur du styr projektet

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget
 • Ändring i projektet
 • Kris i projektet
 • Avslutning
 • Erfarenhetsåterföring

Projektledarutbildning lär dig hantera teamet

Är du ofta ledaren för din grupp? Tycker du om att organisera och arbetar fokuserat med ett mål i sikte? Om ditt svar är ja, då är du med största sannolikhet en bra projektledare. Projektledning är ett av de mest komplexa arbetsområde som finns. Det är en roll som du aldrig kommer att tröttna på. Det är sällan tråkigt att vara projektledare, eftersom det händer så mycket hela tiden. En projektledare ansvarar för att leda ett projekt genom alla dess stadier; initiering av projektet, planering, genomförande, kontroll och slutligen avslut och kunskapsåterföring.

Utbildning lär dig om flexibilitet

Projektledare arbetar alltid i ett projektteam. Som ledare av projektet är det därför en av dina viktigaste uppgifter att se till att alla är bra lagspelare. Du behöver lära dig färdigheter som gör att du enkelt kan anpassa dig till olika människor och kulturer, till skilda miljöer och situationer. Flexibilitet är då nyckelordet. Det är nyckeln till bra och effektiv kommunikation i teamet. Du kommer nämligen att vara både konstruktör, utförare och kontrollant av projektet.

Projektledarutbildning ger kunskaper om rollen

För att bli en bra projektledare måste du vara gruppledare, medarbetare och handledare på samma gång. Detta är en av de mest utmanande roller du kan ta på dig. Få därför gärna en projektledarutbildning, eftersom ingen dag kommer att vara den andra lik och du kommer att behöva alla dina färdigheter i projektledning för att lösa varje problem. Du kommer också att vara den första personen någon kontaktar, om ett problem uppstår. De förväntar sig att du ger dem svaren på i princip allt. Det är utmanade, men också vad som gör rollen som projektledare så intressant.

Övningsuppgift i att lyssna

Du kommer att behöva hantera både formella och informella möten och situationer. En bra egenskap som du kan utveckla under en projektledarutbildning är därför att öva dig på att lyssna och känna in andra människor. Det har du enormt stort användning av. Ibland liknar projektledarrollen en psykolog. Du förväntas nämligen veta exakt vilka problem, önskemål och förväntningar intressenterna runt projektet har. Inte en helt lätt uppgift och det är viktigt att du trots allt håller en viss distans, så du inte bär med dig projektet dygnet runt.

Träning i projektledning

Några av dina arbetsuppgifter som projektledare är att vara delaktig i uppstartsprocessen, i själva genomförandet av projektet och i avslutet. För att kunna hantera allt detta behöver du då komma förberedd genom en utbildning. Du behöver kunna olika kommunikationsmetoder, veta var du kan hitta lösningar på återkommande problem och hitta sätt att bevaka projektet olika steg från början till slut.

Få kompetens om teamansvaret

Du har ansvaret för att ditt team faktiskt får saker gjorda. Med andra ord kommer du att ansvara för att alla delar av ett projekt hanteras på rätt sätt; från teknik till människa, från start till mål. Du måste vara medveten om att hela ansvaret för projektet ligger på dig. Du är den som man håller ansvarig för eventuella misstag som ditt team gör eller för klagomål, förseningar och överdrag av budgeten. Det gäller alltså att vara mycket noggrann och följa projektet och teamet på nära håll.

Projektledarutbildning förbereder dig för kraven

Projektledarens roll är att kunna hantera förändringar och nya krav. Genom en projektledarutbildning får du kunskaperna du behöver ha för att bli framgångsrik. Du lär dig senaste modellerna att applicera på ditt projekt och hur du interagerar med teamet och omgivningen. Du får med dig färdigheten om processer och verktyg som underlättar ditt arbete. Inget projekt är det andra likt, men med din expertis och rätt kunskaper kommer du att kunna hantera och lösa situationer och problem som kan uppstå. På samma sätt kommer dina kunskaper att vara avgörande för hur snabbt och smidigt du löser problemen.

Lämna en kommentar