Chefens utbildning en investering

Chefsutbildning lönar sig

Det är bra för en chef att utbilda sigEn organisation som fortlöpande låter sina chefer och ledare utveckla sig inom ledarskapsområdet kommer att stärka attraktionskraften hos företaget. Arbetsplatsen kommer att lysa av framåtanda och nyskapande och hela tiden gå framåt. En chefsutbildning ger, förutom praktiska kunskaper, även nya och fräscha idéer och synsätt på ledningsfrågor. Detta gör att chefer och medarbetare hela tiden tar del av det senaste inom coaching, kommunikation, teambuildning, konflikthantering med mera. Kontinuerlig och ständigt pågående utveckling sprider en känsla av att arbeta i en modern och framåtsträvande organisation, som månar om personalen och ser ljust på framtiden.

Innehållet är viktigt

Chefsutbildning är egentligen ett sammanfattande ord för en mängd olika utbildningar. De kan vara heltäckande eller ge spetskunskaper. De kan vända sig både till dig som är ny som chef och till dig som är mer erfaren. Gemensamt för alla utbildningar tar upp allt det du behöver för att utvecklas i din roll som chef. Det kan vara självklart att gå kurser som koncentrerar sig på själva ledarskapet, men tänk även på det som finns runt omkring ledaren. Det finns flera områden som ger många fördelar att ha kunskap om. Exempel är ekonomi för chefer, arbetsrätt och medarbetarsamtal. Kontrollera gärna om möjligt vem det är som leder utbildningen. Om de leds av engagerade och pålästa kursledare finns det alltid positiva recensioner. Titta efter sådana innan du bokar.

Ny chef behöver ny kunskap

Är du ny som chef behöver du först lära dig grunderna i ledarskap och förbereda dig inför din nya roll. Nu är du ju inte längre specialisten inom ditt område. Inte heller är du en medarbetare gruppen, utan nu har du ansvaret för resultatet. Du har befogenheter att fatta beslut och individer att leda och coacha. För att bli redo för din nya funktion kan en chefsutbildning ge dig en rad verktyg. På så sätt gör du rätt från början och undviker kostsamma misstag och onödig tidsåtgång.

Tid att fundera på innebörden av att vara chef

Du får tid att fundera på hur just ditt ledarskap ska se ut och hur dina starka sidor ska komma till sin rätt. Som chef är det viktigt att utvecklas både som individ och ledare. En 2-dagarsutbildning i att vara ny chef räcker gott och väl att inleda med. Då får du ett körkort i chefskap och blir redo för dina nya, utmanade uppgifter som chef. Om något år kan du bygga vidare på kunskaperna och gå en steg 2-utbildning. Då kommer du att ha fått en verkligt gedigen chefsutbildning, som går på djupet och tar upp alla tänkbara frågeställningar kring beslutsfattande, chefskap och ledarskap.

Mina egenskaper som chef

Vem är jag som chef? Att ställa sig denna enkla fråga är en bra utgångspunkt för att kunna förstå vem du är i chefsrollen. Ditt svar skulle kunna vara ”jag är en empatisk och inkännande chef”.  Eller ”jag vill att andra ska göra som jag säger”. Du skulle också kunna svara ”jag är en chef som kan ta beslut” eller ”för mig är det enkelt att förstå andras behov”. Svaren är lika många som det finns chefer. Oftast finns det heller inte enda svar, utan flera.

Vi är individer lika mycket som chefer

Människan är mångfacetterad, både i sitt ledarskap och som individ. Men vi har alla vissa utmärkande drag som gör oss mer eller mindre lämpliga att leda anda människor. Om man bara vill vara chef för att det ger makt och hög lön blir man ingen bra chef. Drivkraften måste handla om andra saker, till exempel att göra skillnad, att påverka, att leda och så vidare. Intresset för medarbetarna och deras välmående är a och o för en bra chef.