Utbildning för ny chef

Utbildning i ledarskap när du är ny i rollen

Ledarskapsutbildning Med kunskaper från en eller flera ledarskapsutbildningar kommer du väl förberedd till jobbet som chef.  En utbildning för dig som är ny chef lär dig ledarskapet från grunden. När du har fått förtroendet att bli chef för ett team, en grupp eller ett projekt har du blivit utvald att leda. Det är nu ditt jobb att förverkliga målen, axla ansvaret för att policyn blir följd och att motivera din grupp. Den typ av ledarskap du kommer att använda påverkar inte bara dina medarbetare, utan även hela företaget. Då är det inte konstigt att förstå att det är viktigt att du vet vilka förväntningarna kommer att vara. Utbilda dig och kom förberedd, så enkelt är det.

Att leda går att lära sig

En utbildning i ledarskap är inkörsporten till ett givande lärande inom ledarskapsområdet. Som chef ligger saker som affärsplan och mål på ditt bord, men lika stor plats tar själva ledarskapet. Du behöver lära dig att utveckla dina förmågor att få din personal att följa dig. Att leda och få andra att följa går att lära sig genom ledarskapsutbildningar av olika slag. Det kan till exempel handla om att lära sig själva psykologin i ledarskapet. Genom att du utvecklar dig i ledarskapsrollen kommer du att bättre förstå ledarskapets innersta kärna. En utbildning låter dig ta del av både fakta och praktiska övningar, som sammantaget gör att du förstår vad ledarrollen går ut på.

Ledarskapsutbildning ger praktiska kunskaper

För att du ska kunna leda på ett hållbart sätt behöver du lära dig ledarskap i såväl teori som praktik. En av förutsättningarna för om du ska bli framgångsrik i att motivera din personal, är att du utstrålar känslan av att du vet vilken väg ni ska ta. Ledarskap för dig som är ny chef handlar om att ha ett helikopterperspektiv, där du ser det stora sammanhanget. Du behöver också ha insikt i hur du kan konkretisera övergripande målsättningar till praktisk arbetsuppgifter.

Under en ledarskapsutbildning tar vi upp vad du behöver utveckla i ditt ledarskap, så att du kan visa vägen för dina medarbetare. De måste förstå vart gruppen är på väg och de måste veta att du som chef har en plan för hur de ska bli lyckosamma. De mål som verksamheten har bör gå att mäta på ett någorlunda enkelt sätt och målen ska även kunna bli justerade eller uppdaterade om ni finner det nödvändigt.

Insikter ger motiverande ledarskap

Insikter du får från en utbildning i ledarskap skapar motivation och engagemang för arbetet. När du är ny chef för en grupp bör du börja med att förklara målen för teamet. Därefter är det din uppgift att kratta vägen mot målen. Om hinder uppstår ska du ha tillräckliga kunskaper för att ta dig förbi eller över dem. När du är utbildad i ledarskap är du även utbildad i att genomföra nödvändiga förändringar. Som ny chef gör du klokt i att gå försiktigt fram. Se till att alla förändringar blir diskuterade och förankrade innan de sätts i verket.

Som chef och ledare ingår det i ditt uppdrag att se till att dina medarbetare förstår varför ändringarna behöver bli genomförda.  Du ska även involvera dem i förändringsprocessen. Använd personalens förslag och synpunkter. Var noga med att få alla att känna sig delaktiga. För att du ska kunna göra detta på rätt sätt, behöver du skaffa dig kunskaper genom att gå en ledarskapsutbildning.

Utveckla kompetensen i att leda

Kompetensutveckling och utbildning är viktiga delar för den nya chefen. Gör en utbildningsplan, så att du har något att gå efter i din utveckling. Så småningom kommer ditt uppdrag som chef att leda till förändrade arbetsuppgifter. Du kommer att behöva ta del av ny teknik och nya tjänster och produkter. I ditt ledarskap ingår att du gör en kompetensutvecklingsplan för dig själv. Gå igenom den tillsammans med din egen chef och förklara varför du behöver de nya kunskaperna. Ge helst konkreta förslag på ledarskapsutbildningar som du vill gå. Då blir det lättare för din chef att fatta beslut. Det är viktigt att du är så konkret som möjligt. Visa att din kompetensutveckling är viktig för dig som chef och ledare.

Genom att utbilda dig ser du till att ha en spetskompetens  som är aktuell och modern. Detta gagnar både dig och företaget. Föreslå olika kurser i ledarskap och visa på fördelarna med att du som chef har moderna kunskaper.

Exempel på ledarskapsutbildningar

Hjärtum Utbildning är en utbildningsarrangör som erbjuder ledarskapsutbildning. Här hittar du basutbildningar och fortsättningskurser i ledarskap. Vi utbildar nya chefer och certifierade ledare. Exempel på en utbildning är Ny som chef, en utbildning som ger dig ett körkort i att vara chef. Utbildningen hjälper dig att våga ta dig an ditt nya ansvar som chef. Du lär dig bland annat vad rollen som chef innebär, hur du coachar och använder kommunikation som ledarskapsverktyg. Ett annat exempel är vår Arbetsledarutbildning. Den är för dig som är ny som arbetsledare och som  behöver insikter om hur du arbetsleder din grupp. Detta är en utbildning som ökar din säkerhet som ledare och som hjälper dig att leda grupper och motivera dina medarbetare.

Lär dig om coaching och tillit

Lär dig om coachningAtt coacha brukar ingå som en del av en ledarskapsutbildning. Här finns flera olika modeller, för att på bästa sätt coacha sin grupp mot uppsatta mål. Genom det coachande ledarskapet blir medarbetaren och du som chef delaktiga i framgångarna vilket gör att engagemanget växer. Ett tillitsbaserat ledarskap är ofta en helt egen chefsutbildning med fokus på förtroende. Här är tilliten viktigare än kontrollen. Utbildningen lär dig att utveckla samarbetet i gruppen och inte fokusera på individuella prestationer. Kontroll får stå tillbaka för tillit och förtroende.

Ledarskapsutbildning lär dig ta vara på din tid

Chefen för gruppen har konstant mycket att göra. Det är sällan som tiden räcker till för allt som behöver bli gjort. En viktig del av ledarskapet är att lära sig att delegera olika uppgifter. Chefens olika arbetsuppgifter går att lämna över på andra. Ingen är oersättlig. Tänk dessutom på att du kan behöva vara borta från arbetsplatsen ibland. Du kan bli sjuk eller någon i din närhet kan insjukna. I dina chefsuppgifter ingår därför att se till att dina viktigaste uppgifter kan bli gjorda, även när du inte kan jobba. Verkligt ledarskap handlar om insikten att du inte ska eller behöver göra allting själv. Dina medarbetare kan ofta, med hjälp av lite utbildning, få den kompetens som de behöver ha för att utföra vissa uppgifter. Detta skapar trygghet för både dig som ledare och för din grupp.

Lär dig att bli mer effektiv

Det finns hjälp att få för att bli mer effektiv i sitt ledarskap. En utbildning i personlig effektivitet, till exempel. Där får du lära dig att lägga din tid på rätt saker. Nya chefer vill gärna ha kontroll på allt, men det håller inte i längden. Din tid kommer inte att räcka till och du kan till och med bli sjuk av att ha för mycket att göra. Visserligen har din verksamhet stora förväntningar på dig som chef att ha kontroll, men inte till vilket pris som helst. Det går att hålla budgeten, förbättra där det är nödvändigt och vara så effektiv som möjligt, utan att du bränner ut dig. Lösningen handlar om att hitta rätt balans i ledarskapet. Behöver du hjälp att få bättre struktur, gå en utbildning så att ditt ledarskap blir både mer effektivt och mer balanserat. Det kommer alla att tjäna på i längden.

Stilen som ledare

Hitta din egen ledarstilHitta din ledarstil och utveckla dig i rollen som chef genom att i början av ditt ledarskap gå en ledarskapsutbildning. När du får kunskaper inom ledarskapets olika områden blir det enklare att hitta din stil som ledare. Kanske kommer du att bli en kommunikativ ledare eller en coachande ledare. Oavsett vilken stil du väljer behöver du göra den till din egen personliga ledarstil. Ibland är en typ av ledarkultur redan etablerad inom en organisation. När du då kommer som ny chef är det så enkelt att trampa in på den redan invanda ledarvägen. Men är detta då ditt sätt att leda?

En ledarskapsutbildning hjälper dig att se vilka olika stilar som du kan välja bland och vilken som passar dig bäst. Det är viktigt att du får lov att hitta fram ditt eget sätt att vara som ledare. Din egen ledarstil är den som håller i förlängningen. Det är den som kommer att vara äkta och stämma överens med dig själv. Det är smart att kika på andra ledares goda egenskaper, men utforma ditt eget sätt att leda. Inhämta kunskaper genom att gå en utbildning för ledare, som tar upp olika ledarstilar. Då blir det ditt kunnande och dina egenskaper som tillsammans formar din egen ledarstil.