Agilt ledarskap

Ledarskapsutbildning för en snabbrörlig organisation

Agilt ledarskap utbildning
Ett agilt ledarskap är snabbrörligt

Agilt ledarskap är den nya ledarskapsmetoden. Under en utbildning till agil projektledare kan du lära dig mer om vad detta typ av ledarskap innebär. I en snabbt skiftande omvärld ställs hela tiden nya krav på dig som chef och ledare. Tidigare var förändring och nya förutsättningar tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen. Utbildning inom agilt ledarskap ger dig då ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det är inte alla ledarskapsutbildningar som innehåller det agila ledarskapet, så titta efter det i utbildningsprogrammet. Agilt är lika med föränderligt och ett sådant ledarskap tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar, det välkomnar det.

Innehåll i en agil ledarutbildning

En ledarskapsutbildning som tar upp det agila förhållningssätt innehåller många olika områden. Utbildningen tar bland annat upp skillnaderna mellan klassiskt ledarskap och agilt ledarskap, den agila modellen och hur du skapar en agil spelplan. Ett exempel på ett mer detaljerat innehåll ser du här nedan.

Förstå skillnaden mellan klassisk plandrivet och agilt ledarskap

 • Bakomliggande teorier: cyklisk kontinuitet
 • Vinster med den agila modellen
 • En ledares yttersta ansvar
 • Förstå och ta tillvara på människors potential
 • De fyra komponenterna som ligger till grund för människors prestation
 • HR-cykeln; från ax till limpa
 • Förstå och hantera motivation

Lär dig om problem- och förändringshantering

 • Hur vi reagerar på och möter problem
 • En strukturerad process för känslomässiga reaktioner
 • Analytisk och kreativ problemlösning

Kunskap om att bygga och utveckla laganda

 • Att agera förebild
 • Entusiasmera till samarbete
 • Uppskatta och ta till vara på olikheter inom gruppen

Den agila modellen – steg för steg

 • Kausalitet som utgångspunkt
 • Lägga grunden för en cyklisk utveckling av grupp och ledare (CUGL)
 • Medarbetarsamtal: planering, coachning, återkoppling och uppföljning

Få kompetens om hur gå från plandrivet till agilt ledarskap

 • Myten om en organisations värderingar
 • Skapa en autonom spelplan med hjälp av vision, mål och principer
 • Exempel på systemstöd för agilt ledarskap

Innehållet i en utbildning som tar upp det agila sättet att leda kan variera. Kontrollera så att den ledarskapsutbildning du väljer lär dig de delar som du har behov av. Man kan säga att färdigheter inom agilt ledarskap är en spetskompetens, så se det som ett komplement till en mer klassisk utbildning för ledare.

Utveckla dina agila färdigheter med en bra utbildning

Agila ledare har blivit normen i många branscher, vilket gör att du kan behöva utveckla dina färdigheter genom en utbildning. Ledarskapet präglas av att leda självorganiserande och tvärfunktionella team, vilka ständigt förbättras. Det är bra och fint, men när saker blir större, med dussintals team som samarbetar över organisationsgränser, blir det hela mer komplext. Även om hela organisationen är snyggt organiserad i scrum-team kan det fortfarande sluta med en enda röra! Agilt ledarskap ska således användas med förnuft och med mycket kunskap från bra ledarskapsutbildning.

Innan du som agil ledare försöker hantera denna komplexitet, fråga dig själv om det verkligen behöver vara så här stort och komplicerat? Genom att skaffa sig kunskaper genom utbildning och ledarträning kan du kanske se på saken ur ett annat perspektiv? Kanske kan du göra på något annat sätt. Börja med att försöka förenkla saker och ting. Kanske kan du omgruppera till ett eller två team med precis rätt blandning av färdigheter. Fall inte i den mentala fällan att tro att fler människor alltid är bättre. Fler människor kan vara bättre i vissa fall, men det enda du kan vara säker på är att fler människor ökar komplexiteten. De potentiella fördelarna är, ja, bara potentiella fördelar.

Kunskapsträning för den agila ledaren

Ibland behöver du verkligen få en hel massa team och avdelningar och leverantörer att samarbeta. Ni kanske står inför något stort och komplext. Se då till att gå en ledarskapsutbildning i det inledande skedet. Då kan du lära dig att fokusera helt på att samordna de olika teamen, hålla de rörliga delarna synkroniserade och hålla ett öga på helheten. Den agila ledaren förlitar sig på självorganisering, vilket är effektivt när det görs rätt. Men med mer än en handfull team behöver du ha bra på fötterna, vilket du får under en utbildning. Du behöver få insikt om hur du sätter ett tydligt mål, skapar en kort feedbackloop, underlättar effektiva kommunikationskanaler osv. Då kan du bli en framgångsrik agil ledare.

Lämna en kommentar