Basutbildning för nyblivna chefer

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Ledarskapsutbildning för cheferEn ledarskapsutbildning för nya chefer ska ha ett innehåll som stämmer överens med dina behov av kunskap när du är ny i rollen. En utbildning för nyblivna chefer ska dels ha ett väl avvägt och matnyttigt innehåll, dels ett mycket bra upplägg med två intensiva utbildningsdagar. Efter utbildningen är det även bra om du har möjlighet att kontakta utbildningsledaren, ifall det dyker upp frågor när du kommer tillbaka till jobbet. Vi vet att det är mycket att smälta när du är ny i din roll som chef. Genom att du får en chans att praktisera dina nyvunna kunskaper och därefter ställa frågor, reflektera och sedan lära dig ännu mer, så får du ett riktigt bra utbyte av utbildningsdagarna.

En ledarutbildning nya chefer ger grundläggande kunskaper

Våra ledarskapsutbildningar för dig som är ny i rollen som chef ger dig grundläggande baskunskaper i att leda andra. Du behöver ha denna bas på plats, innan du kan börja ta ut svängarna och mejsla ut ditt eget personliga ledarskap. Genom att du övar upp dina färdigheter i att leda ökar din trygghet i rollen. Mer och mer vågar du använda dina talanger i ledarskap. Ibland fungerar allt utmärkt, ibland törnar du emot. Genom att du gått utbildning har du fått redskap för att hantera även motgångar, vilket gör att du snabbt kommer upp sadeln igen.

Ur innehållet i en ledarskapsutbildning för nya chefer

Det är vanligt att en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer inleds med en genomgång av hur du går från att vara en i gruppen till att blir chef för samma grupp. Denna situation är inte ovanlig, då en chefsroll ofta kommer som en belöning för hårt arbete som teammedlem. Det kan vara konstigt att plötsligt börja bestämma över dina tidigare kompisar. Därför tar en utbildning i ledarskap ofta upp detta dilemma som du kan hamna i. Om en eller flera gruppmedlemmar inte tar dig på allvar som chef, är det bra att du har fått kunskaper i hur du ska tackla detta.

Lär dig att leda personligt

Ett framgångsrikt ledarskap är liktydigt med ett personligt ledarskap. Du behöver hitta dig själv som chef och detta arbete kan du påbörja under en ledarskapsutbildning. Utbildaren går igenom olika ledarstilar och inriktningar i ledarskapet. Ofta får du öva på olika stilar och prova på situationer där de passar bra och mindre bra. Ledarskapsträning ingår som en naturlig del av en utbildning i ledarskap och ger dig många nya insikter.

Bli utbildad i teambuildning

Att teambuildning ingår i en ledarskapsutbildning faller sig naturligt. Att jobba tillsammans i grupper är till stor del vad arbetslivet går ut på. En del av utbildningen tar därför upp mål och styrning av grupper och hur du får gruppen att dra åt samma håll. Du lär dig om roller och personligheter och vad som motiverar både individen och gruppen som helhet. Att du sätter rätt person på rätt plats i gruppen är avgörande för dess framgång.

Få kunskaper i coachning som metod

Att leda andra betyder även att du har en möjlighet att coacha. Under en ledarskapsutbildning går utbildningsledaren igenom vad coachning innebär som metod. Coachande ledarskap är ett stort område, men det kokar ner till att du ska få individen eller gruppen att själv ta sig till målet. Din roll är att gå bredvid och stötta och försiktigt styra tillbaka, om målet blir skymt. Coachning som metod är mycket effektiv och skapar engagemang för arbetsuppgifterna. Det är således en viktig ledarskapsmetod att lära sig.

Ledarskapsutbildning lär dig om konflikter

Ledarskapsutbildning lär dig om konflikterAtt hantera konflikter är ofta oundvikligt för chefen. Det fungerar oftast bra att hitta en lösning, om du är utbildad genom en ledarskapsutbildning. En utbildning gör dig medveten om vilka signaler du ska leta efter, för att få stopp på konflikten i ett så tidigt stadie som möjligt. Du lär dig metoder som effektivt fångar upp tecknen på att oenigheter och konflikter pyr på arbetsplatsen. När du vet hur du ska angripa konflikten blir själva lösningen mycket enklare att se och uppnå.

Gå en grundläggande chefsutbildning

I din nya tjänst som chef ligger nu en mängd olika områden, som du bör behärska eller åtminstone känna till. Att passa på att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede ger dig en snabbstart. Du får kunskapsträning i att leda andra, vilket är ett viktigt område. Du skaffar dig kunskap om de mer regelstyrda bitarna inom personalfrågor och arbetsrättsfrågor. Att kunna skriva riktiga anställningsavtal och kunna svara på frågor från medarbetarna om förmåner, föräldraledigheter, internetanvändning osv är viktigt för att skapa förtroende för dig som ledare. Medarbetarna vill kunna gå till dig och få svar. Se till att vara utbildad för din roll.

Ledarskapsträning som ger spetskompetens

Självklart kan du inte veta allting och inte känna till varje lagparagraf, men du ska kunna ge ett klart och tydligt svar som visar att du tar frågan på allvar. Om du har gått en ledarskapsutbildning har du fått spetskompetens inom ledarskapsområdet och lärt mer om att kommunicera på rätt sätt. Att bara säga ”jag vet inte” är knappast förtroendeskapande. Men om du lägger till ”men jag kan ta reda på det” ökar ditt förtroende som ledare. Inom större företag kan du ibland hänvisa till personalenheten, men mindre verksamheter har inte alltid den kompetensen på företaget. Genom våra ledarskapsutbildningar säkerställer du att du är förberedd på frågorna och vet var du ska finna svaren.

Ledarskapsutbildning om din nya roll

Som ny chef lämnar du troligtvis din specialistroll, som du hade förut, bakom dig. Om du tidigare var en i en grupp är du nu chef, kanske för samma grupp. Hur hanterar du denna nya situation? Det är inte lätt att plötsligt få detta nya ansvar, så gå en ledarskapsutbildning för nya ledare. Där lär du dig t ex hur du ska agera för att bli bekväm med att fatta beslut som påverkar dina forna arbetskamrater. Kan du fortsätta att vara kompis med dem eller måste du nu hitta ditt kamratskap någon annanstans? En utbildning med fokus på lärande för nya chefer tar upp detta dilemma, som inte alltid är helt enkelt att förhålla sig till.

Lämna en kommentar