Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning innehåller ofta medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal ingår i en ledarskapsutbildning
Chefens samtal är inte alltid enkla att hålla

En grundläggande ledarskapsutbildning innehåller ofta ett avsnitt om chefens samtal, bland annat medarbetarsamtalet. Denna kunskap är viktig för dig som chef och utvecklar ditt ledarskap. Under en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär du dig att förbereda dig på rätt sätt. För att dina medarbetare ska känna att de är delaktiga i företagets verksamhet behöver du hålla medarbetarsamtal med alla, minst en gång per år. Gå helst en utbildning för att lära dig hur du bäst förbereder dig inför samtalen. Du lär dig hur du planerar samtalet och hur du genomför och följer upp det. Under utbildningen får du även lära dig att inställningen till samtalet är av stor betydelse för hur bra det går.

Få kunskaper genom utbildning

Att få kunskapsinhämtning genom ledarskapsutbildningar är ett snabbt sätt att utvecklas som ledare. Under en utbildning som även innehåller medarbetarsamtal lär du dig varför själva syftet med samtalet är viktigt. Genom workshops får du öva på att vara tydlig, eftersom tydlighet är av yttersta vikt, både för dig som chef och för din medarbetare. Om du kommer till mötet i tron att ni ska gå igenom vissa saker, medan den anställde tror att det handlar om helt andra saker, ja då säger det sig självt att samtalet inte kommer att bli produktivt. En utbildning förbereder dig och ger även kunskaper om vilka samtalsmetoder som fungerar i praktiken.

Förbered dig genom att skaffa kunskaper

Se till att ni båda två vet vad som kommer att tas upp under ert medarbetarsamtal, helst genom en tydlig agenda som båda har tagit del av och haft synpunkter på. Under en ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning får du mallar som du kan gå efter. Det är en mycket gott stöd för dig i din planering av samtalet. Du får många tips på vägen. Om du till exempel känner oro inför samtalen är det bra om du avsätter en stund och funderar igenom varför det känns så. Notera fakta: hur många ska du hålla samtal med? Har du rätt kunskaper? Om du känner att några färdigheter behöver bli bättre, boka in dig till en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal.

Lär dig metoder för samtal under en ledarskapsutbildning

Tidsaspekten är väldigt betydelsefull, vilket du kommer att inse under en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal. Du kommer att få insikt om att du måste avsätta tillräckligt med tid för dina medarbetarsamtal. Det tar oftast mer tid än man tror, eftersom samtalet kräver förberedelser, genomförande, protokollskrivande och uppföljning. Utbildningen lär dig att planera rätt och i god tid. Genom mallar går detta snabbt och blir så mycket enklare.

Basutbildning inom samtal

basutbildning i medarbetarsamtalAtt hålla medarbetarsamtal hör till de grundläggande kunskaperna för en chef och ingår i en ledarskapsutbildning. Där får du bland annat kunskaper om att även tiden efter samtalet är betydelsefull. Många glömmer bort att planera in att det efter varje samtal tar tid att skriva rent anteckningar och att kontrollera att beslut som fattats faktiskt genomförs. Detta är väldigt viktigt, eftersom det är uppföljningen som ger svar på om det som ni bestämmer under samtalet implementeras och fungerar i verkligheten. Både du och din medarbetare måste till fullo inse att samtalen tar tid, men att det är väl investerad tid. När du är ny i chefsrollen är det bra att gå en basutbildning för nya chefer, så att du lär dig mer om både ledarskap och medarbetarsamtal.

Lär dig en pedagogik som leder till goda samtal

Många chefer och anställda tycker inte att deras medarbetarsamtal leder någonstans. En ledarskapsutbildning utbildning med medarbetarsamtal hjälper dig att planera för samtal som är meningsfulla. Du lär dig att ställa de rätta frågorna så att du får uppriktiga svar. Allt för att undvika att arbetet fortgår i samma gamla spår som tidigare, trots goda intentioner under samtalet. Ställ dig frågan hur enkelt det är att genomföra förändringar i din verksamhet. Försök svara ärligt. Kanske finns problem, flaskhalsar eller annat som gör att det går trögt med förändringsarbetet.

Utveckling genom problemlösning

I en sådan organisation är det svårt att utvecklas och samtalen leder sällan till bestående förändring, utan kanske snarare till frustration. Ledningen bör i detta läge allvarligt fundera på hur man kan lösa upp knutarna, annars finns risken att de anställda tröttnar. En ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär dig att bli medveten om underliggande problem som behöver lösas först. Därefter kan ni hålla bra samtal.

Inhämta rätt kunskaper med en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal på programmet ger dig kunskap om sådant som du måste tänka på före samtalen. Till exempel att du som chef eller din medarbetare blir störda. Under en utbildning lär du dig vikten av att koppla bort allting annat under samtalet. Telefonen ska vara avstängd, inte ens vibration bör vara på, det drar koncentrationen från samtalet. Datorn kan vara ett bra hjälpmedel under samtalet.

Tips för effektiva samtal

Lär dig hålla effektiva samtal
Det går att effektivera medarbetarsamtalen

Du kan skriva och göra noteringar direkt istället för att behöva skriva in allting senare. Stäng dock av mejlprogrammet, så du inte störs av inkommande mejl eller påminnelser från din kalender. Håll samtalet utanför kontoret, så slipper ni bli störda av andra på arbetsplatsen och får dessutom ett miljöombyte. Se till att ha alla underlag som du behöver. Det kan till exempel vara broschyrer över olika utbildningar, länkar till föreläsningar eller nätverksträffar.

Ju bättre förberedd du är desto lättare blir medarbetarsamtalet

Ju mer information du har samlat på dig före samtalet, desto bättre. Be även medarbetaren att ta med underlag och diskutera dem sedan tillsammans. Att vara väl förberedd är grundläggande för att hålla både effektiva och givande samtal med personalen. Dessa knep och tips och många andra konkreta verktyg får du under en ledarskapsutbildning som även tar upp medarbetarsamtal.