Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap ledarskapsutbildningDet som utmärker ledarskapsutbildningar inom ämnet kommunikativt ledarskap är att de fokuserar på att lära dig använda dialog, samtal och lyssnande som verktyg för att nå fram till dina medarbetare. Genom att aktivt använda dessa redskap kommer ditt ledarskap att bli närmare, effektivare och även roligare. Dels handlar det om informella samtal med dina anställda. Dessa kan uppstå på fikarasten, promenaden efter lunchen, i korridoren eller i hissen. Genom att synas ute i verksamheten öppnar du upp för tillfällen att prata och lyssna, vilket är viktigt i ett kommunikativt ledarskap.

Exempel på kursinnehåll

 • Vad är ett kommunikativt ledarskap?
 • Utmärkande drag för det kommunikativa ledarskapet
 • Kraften i att använda dialog
 • Förmåga att presentera budskap
 • Utveckla dina kommunikativa förmågor
 • Ditt kommunikativa ansvar som ledare
 • Så tydliggör du din kommunikation
 • Få med alla på resan
 • Verktyg för framgångsrik kommunikation
 • Mötesteknik – ett effektivt hjälpmedel som spar tid och kraft
 • Konflikthantering – att kunna kommunicera vid konflikter
 • Kommunikation i samband med verksamhetsförändringar

Kommunikativt ledarskap

Sedan har vi den formella kommunikationen, som sker under medarbetarsamtal, på styrgruppsmöten eller i andra mer officiella sammankomster med dina medarbetare. Här gäller det för den kommunikativa ledaren att förmedla sitt budskap på ett sätt som visar på verkligt intresse och engagemang för att mottagarna av informationen ska förstå och våga fråga om de inte gör det. Ibland är det du har att förmedla positivt, ibland negativt. Vissa gånger ska du berömma, andra gånger ska du framföra klagomål. Oavsett vilket måste ditt sätt att kommunicera vara ärligt och uppriktigt och med en underton av förståelse, empati och öppenhet.

Ledarskap är kommunikation

Ledarskapsutbildningar som fokuserar på kommunikation lär ut att dina medarbetares åsikter är viktiga och måste tas om hand på ett seriöst sätt. Att bara lyssna och nicka bifallande men sedan inte göra något aktivt åt förslag, klagomål eller önskemål blir bara ett spel för gallerierna. Det är först när dina anställda märker att kommunikationen faktiskt leder någon vart som ditt kommunikativa ledarskap får full effekt.

Resultatet kommer alltså inte alltid direkt, utan du får ge det lite tid innan ditt kommunikativa sätt att leda slår igenom och bär verksamheten framåt. En utbildning i kommunikativt ledarskap har samtalet och dialogen i siktet hela tiden och blir startskottet för ett ledarskap som präglas av engagemang och omtanke, av ärligt ansvar för medarbetarnas och verksamhetens utveckling och av ett åsiktsutbyte som främjar kreativitet och öppenhet.

Kommunikativt ledarskap ledarskapsutbildning

Lämna en kommentar