Certifierad ledare

Certifierad ledare LedarskapsutbildningarCertifierad ledare! Bland de ledarskapsutbildningar du deltar i är det bra att välja en kurs som certifierar ditt ledarskap. I utbildningen ingår både teamutveckling och personlig utveckling, båda lika viktiga. Att ditt team går framåt medför att även du som ledare går framåt och att du utvecklas innebär att du lättare kan utveckla din grupp. Din framtidsutveckling och teamets går hand i hand och kan, när de fungerar som allra bäst, självgenerera utveckling.

Vår utbildning Certifierad ledare ta fasta på dina unika egenskaper som ledare och hjälper dig att forma dem så de passar både dig, din arbetsgrupp och din verksamhet.

Certifierad ledare | Kursinnehåll

Ledarrollen – min uppgift som ledare
Hitta din unika och personliga ledarstil
Att jobba mindre och hinna mer
Så får du högpresterande medarbetare
Vägledande förhållningssätt till medarbetarna
Neuroledarskap
Uppföljning för utveckling
Handlingsplan – ditt framtida ledarskap
Certifiering och summering av utbildningen

Certifierad ledare

Om vi stannar ett ögonblick vid dig som person så är det av stor vikt att du lär känna de skäl och incitament som sporrar dig att leda. Vilka är dina inneboende drivkrafter? Vem ser du framför dig när du tänker på dig själv som ledare? Hur vill du agera och hur långt är det mellan önskat läge och verkligt läge? Att ärligt och uppriktigt ta pulsen på sig själv i ledarskapsfrågan kan vara jobbigt men leder alltid framåt, mot den du vill vara som ledare.

Kommunikation är ledarskap

Kanske kommer du fram till att en av dina starkaste sidor är kommunikation med andra. Du märker att andra lyssnar till dig och ofta håller med dig när du argumenterar för dina åsikter. Du är även bra på att lyssna och har en opretentiös inställning till hur förslag uppmärksammas och från vem de kommer. Det kommunikativa ledarskapet passar förmodligen dig mycket bra och under utbildningen Certifierad ledare får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom detta område.

Vidareutveckla dig till Certifierad ledare

Bra ledarskapsutbildningar tar ofta upp ämnet delegering. Om delegering känns som ett naturligt och bra sätt att arbeta är du förmodligen en ledare som vågar släppa in andra i beslutsordningen. Då har du en trygghetsplattform att stå på, vilken gör att du inte känner dig hotad av att dina medarbetare har stor insikt i verksamheten och dess drift.

Vidareutveckla gärna dessa goda egenskaper genom att gå utbildningen Certifierad ledare, vilken ytterligare förstärker ett coachande och vägledade ledarskap, där dina anställda lotsas framåt mot sina mål och utvecklas än mer. Välkommen till 3 dagar som stärker dig som ledare och ger dig ett certifikat på dina kunskaper!

Att bli en framgångsrik ledare

Att ha en fallenhet för ledarskap och en vilja att leda är en sak men för att bli en framgångsrik ledare krävs det mer än så. Som certifierad ledare har du de kunskaper och den kompetens som är nödvändig för din roll. Du besitter den information som ger dig de absolut bästa förutsättningarna till att lyckas i ditt ledarskap. I ett samhälle där utvecklingen går allt snabbare och där förändringar sker i en ständig ström är behovet av starka ledare mer påtagligt än någonsin förr. Detta gör också att konkurrensen hårdnar bland landets ledare och rollen kräver mer av dig som individ.

Utveckla ditt ledarskap

Att vara ledare är ett stort ansvar. Du ska kunna hantera många olika ansvarsområden samtidigt som du ska hitta en balans mellan att leverera resultat och att vårda relationerna med både dina medarbetare och din arbetsgivare. Detta kan tyckas övermäktigt och det kan till viss del vara sant. Inte alla passar som ledare. Om du dock skulle ha de personliga egenskaper som kan lägga grunden för ett gott ledarskap ska du utan tvekan bli en certifierad ledare. Med detta upptäcker du dina svagare sidor och vilka områden du behöver stärka ytterligare. Efter godkänt genomförande har du de verktyg som kan göra dig till den bästa ledaren du kan bli.

Skapa ett starkt och stadigt ledarskap

Eftersom det inte finns något facit för hur man lyckas bli en bra ledare utgår allt ifrån hur du är som person. Att få mer kunskap är dock alltid nyttigt och utvecklande så att gå en kurs eller utbildning inom ledarskap är en riktigt bra investering. Där får du en grund som du sedan kan bygga vidare på och skapa ett starkt och stadigt ledarskap. När du blir certifierad ledare kommer du att inse hur stor skillnad denna grund har gjort för din utveckling som ledare och som individ.

Certifierad ledare har verktygen

Det kan tyckas tjatigt att säga att en positiv attityd hjälper både dig själv och de runtomkring dig. Det gör det dock inte desto mindre sant. Faktum är att negativ inställning skapar en negativ stress vilket försämrar vår prestation. Träna därför aktivt på att vara positiv och optimistisk så kommer du att märka att din omgivning lättare blir motiverade till att göra det bästa av varje situation. Som certifierad ledare har du de verktyg som underlättar din hantering av stress och krav. Det gäller att hitta ett nyttigt förhållningssätt till dessa vardagliga bakslag och kunna gå vidare utan att gräma sig.

Bygga upp ditt självförtroende som ledare

Något som vi alla bör vara medvetna om och träna mer på är att våga utstråla självförtroende. Det är inte något som kommer gratis till oss alla utan det är något som vi måste jobba på inom oss själva. Självsäkra människor inspirerar andra och de flesta tycker om att vara i närheten av personer som tror på sig själva och på vad de gör. Att bygga självförtroende kan vara att tycka om sin in- och utsida ännu mer, att få mer kunskap inom ett specifikt område eller att helt enkelt träna upp den egenskap som vi inte riktigt behärskar som vi skulle vilja. Att bli certifierad ledare kommer garanterat bygga upp ditt självförtroende som ledare.

Certifierad ledare med kompetens

Som certifierad ledare har du ett intyg på din kompetens. Du vet vad du kan och du har något som stärker detta. Det betyder inte att du saknar kunskap och kompetens om du inte certifierar dig men det är en trygghet för dina framtida arbetsgivare samt för dig själv. Då konkurrensen hårdnat på arbetsmarknaden är efterfrågan stor på mer specifik kompetens och kunskap. Med ett intyg som visar vad du kan kommer du alltid att vara eftertraktad och ha lättare att sticka ut från mängden.

Att växa som individ

Små förbättringar kan göra stor skillnad. Med en ökad medvetenhet om vanligt förekommande fallgropar inom ledarskap kan du undvika dessa endast genom att göra små justeringar. Att från början ha kunskap om det som ofta fallerar är långt ifrån en självklarhet utan det är sådant som vi lär oss genom egen erfarenhet eller genom att ta del av andras. Om du är uppmärksam på vad andra runtomkring försöker lära dig kan många av vardagens missar helt undvikas. När du är certifierad ledare vet du att din största uppgift är att få andra att lyckas. Dela med dig av dig kunskap och dina erfarenheter så kommer även du att växa som individ.

Certifierad ledare har kommunikation som verktyg

Kommunikation är något som aldrig kan bli för tydligt. Ofta är vi med om situationer där vi missuppfattar varandra och det innehåll vi försökt förmedla. Oftast är det inte hela världen om vi inte lyckas nå fram till varandra varje gång men ibland kan det vara helt avgörande att vi uppfattas korrekt av de i vår omgivning. Som certifierad ledare handlar kommunikation om att uppmärksamma känslor, både dina egna och andras, och hantera dessa för att bygga starka relationer. Du behöver inte vara psykolog för att lära dig förstå och läsa av andra människor men det är något som kommer att hjälpa dig oerhört både i din ledarroll och privat.

Kunskap och kompetens för lyckat ledarskap

Som ledare måste du även ha ett säljtänk. Du ska sälja in en vision till dina medarbetare och därför måste du kunna inspirera dessa till att vilja dra åt samma håll. Du ska lyckas förmedla din framtida vision och motivera ditt team till att vilja lyckas nå de mål som finns på vägen. Att bli en certifierad ledare kommer att ge dig den kunskap och kompetens som du behöver för att lyckas i ditt ledarskap. Du kommer att känna en säkerhet i dig själv och i det du kan som gör dig oövervinnerlig.

Tydlighet är en av grundstenarna för gott ledarskap

Att vara tydlig med dina förväntningar och de regler som finns ger en trygghet till dina medarbetare. När alla vet vad som förväntas blir det också enklare att prestera maximalt. Våga ta steget och bli en certifierad ledare och ledarskapsexpert och en förebild för dina medarbetare. Du har ansvaret att leda dessa mot framgång så visa att de kan lita på dig och ge dem trygghet genom ett tydligt ledarskap. I en föränderlig tid kommer du som är ledarskapsexpert och certifierad ledare alltid att ha ett försprång.

Lämna en kommentar