utveckling genom utbildning

Utveckling kan ske genom utbildning