Retorikkurs för chef och ledare

Upp till nästa retoriska nivå – gå en retorikkurs!

Som ledare behöver du lära dig om retorikRetorikkurs är något som växt sig starkare i Sverige på senare i tid. Man kan tycka att det är märkligt att det inte funnits ett större intresse kring ämnet förrän nu. Att som chef stå i centrum och ta för sig går emot den svenska jantelagen. Det kan vara förklaringen till att det inte hänt mer utvecklingen tidigare. Att vilja vara den typen av talare som man själv föredrar att lyssna på är en motiverande tanke som kan fungera som drivkraft för att förbättra sin talarförmåga. Är du ny som chef och vill lära dig att inspirera dina medarbetare, fånga deras uppmärksamhet och känna dig trygg i din plats framför allas ögon? Läs då gärna lite till. Eller ännu hellre, boka in dig till en av Hjärtum Utbildnings ledarskapsutbildningar och lär dig mer om ledarskap och kommunikation.

Utveckla dina retoriska kunskaper

Det blir allt vanligare i Sverige att vi analyserar vår omgivnings retoriska förmåga och kraven hårdnar i takt med kritiken. Allt bedöms, kroppsspråk, ordval, tekniska hjälpmedel och i många fall även kläderna som retorikern bär. Hur mycket av dessa saker har talaren planerat i förväg? Kan talaren förutse vad lyssnarna skulle läsa in av de olika valen? Det finns vissa reaktioner hos oss åhörare som är instinktiva. Genom att använda oss utav den psykologiska kunskapen kan vi till en viss mån sträva efter att påverka våra åhörare på ett särskilt vis. Detta kan du lära dig på en retorikkurs och det är en lämplig investering för dig som är chef.

Lär dig att övertyga andra

Tveka inte, utveckla dig själv med en gedigen retorikkurs. Det kommer garanterat att vara bekvämare för dig att tala framför folk när du vet dina styrkor och fått lära dig att hantera dina svagheter. Med dessa kunskaper kommer du som är chef även att kunna peppa dina medarbetare vid tillfällen där de kan behöva retoriskt stöd. Lär dig att övertyga, tryggt men med ödmjukhet, det kommer gynna dig både på arbetslivet samt i privatlivet.

Lämna en kommentar