Coachande ledarskap

Lär dig om bakgrunden till coachningen Att lära sig lite om bakgrunden till coachning är betydelsefullt för en ledare. Därför ingår en tillbakablick ofta under en utbildning i det coachande ledarskapet. Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är faktiskt ingen ny företeelse. Redan runt år 1830 dök begreppet ”coach”Fortsätt läsa

Utbilda dig till ledare

Utbildning i ledarskap Genom att gå en eller flera ledarskapsutbildningar kan du utbilda dig till ledare. Genom att du utvecklar ett sunt kunnande om vad ledarskapet innebär, kan du bli en riktigt bra ledare. Minst grundläggande lärdomar är nödvändiga att få på plats, innan du tillträder din position som ledare. En ledare som ser tillFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning gör skillnad

Ledarskapsutbildning som gör skillnad En ledarskapsutbildning gör verkligen skillnad. En del människor verkar vara födda till ledare, men långt ifrån alla. Då vissa alltid verkar ha rätt kunskaper om hur de leder sin grupp, har andra svårt att få med sig personalen. Skillnaden stavas utbildning för ledare. En utbildning ger till exempel verktyg för attFortsätt läsa

Utbildning att läsa för att bli chef

Utbildning för att bli chef Under en utbildning för att bli chef får du insikter om att du behöver mycket kunskap för att kunna leda. Vår ledarskapsutbildning Ny som chef ger grundkunskaperna du behöver för att hantera chefsrollen och bli en ledare. En chefsutbildning kan ge kunskap i gruppsykologi och gruppdynamik, men även verktyg förFortsätt läsa