Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal

Utbildning i medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal tas upp under en ledarskapsutbildningAtt ha ett medarbetarsamtal som nybliven ledare kan tyckas annorlunda mot om du skulle inneha en chefsposition. Faktum är att det inte är någon större skillnad. Vare sig du är ledare eller chef har du fortfarande ansvar över ditt teams resultat.  Det är under dessa samtal med personalen detta måste diskuteras. Det är en chans för både chef och teammedlem att ta upp sådant som kan kännas för privat för gruppen. Det kan även vara något rent allmänt man funderat på. Men först och främst kan man se detta som en utvärdering av hur läget ser ut för båda parter. Det finns flera ledarskapsutbildningar som tar upp medarbetarsamtal, eftersom det är en så viktig del av en ledares arbete.

Få specialistkunskap i samtal

Att hålla bra medarbetarsamtal är en specialistkunskap du kan skaffa dig genom en utbildning. En grundförutsättning för att kunna hålla ett positivt medarbetarsamtal är att ni kan sitta ostört utan att bli avbrutna under tiden. Samtalen mellan chefen och teammedlem ska bygga på ärlighet och att ni båda känner att ni kan ha en öppen dialog. Det är då särskilt viktigt att du som nybliven chef tydligt visar att er diskussion stannar mellan er och att du är mottaglig för blandade åsikter. Som teammedlem kan man förbereda sig mentalt innan dessa samtal med att tänka igenom om man har några specifika frågor man vill ta upp så man utnyttjar tiden tillsammans till fullo.

Utveckla färdigheten att samtala

Genom utbildning utvecklar du färdigheten att samtala med dina medarbetare. Ett medarbetarsamtal ska innehålla en uppföljning av föregående samtal där man kommer fram till vad som genomförts och vad som kvarstår. Frågor vilka ni kan ta upp är hur arbetslaget fungerar och om det är något man skulle vilja förändra. Hur båda parter känner inför arbetsinsatsen samt arbetsuppgifterna och hur man som teammedlem uppfattar arbetsmiljön. Du som nybliven chef ska även ställa frågor angående ledarskapet och vara mottaglig för feedback och kritik. Ni ska även tillsammans diskutera hur ni kan hjälpas åt för att kunna utvecklas och öka er arbetsinsats ytterligare. Slutligen ska man alltid ha en sammanfattning där man utvärderar samtalet så båda känner de har blivit hörda.

Lämna en kommentar