Företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap

Fortbildning i kommunikativt ledarskap En företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap är till för både chefen, ledaren och medarbetaren. Denna typ av ledarskapsutbildningar har fokus på ordet kommunikation och dess innebörd. Kommunikation är något vi alla kan bli bättre på. Vi kommer inte långt med envägskommunikation. Därför är det viktigt att vi alla känner oss engageradeFortsätt läsa