Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap nuUtveckla ditt ledarskap, får ibland erfarna chefer och ledare att stanna upp och fundera. Utveckla, varför då? Jag har ju varit ledare så länge och kan det här nu. Men det är faktiskt så att som ledare blir man aldrig färdig. Det finns hela tiden mer att utveckla i ditt ledarskap. För vårt ledarskap måste hela tiden anpassas efter de förutsättningar som omger oss. Förutsättningar som förändras hela tiden i den snabba värld som vi lever i idag. Så som företaget, konkurrensen och produkterna ser ut idag, så kommer de inte att se ut om några år. Det vet vi säkert. De nya förutsättningarna kräver därför anpassning och utveckling av ditt ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap

När vi vill utveckla vårt ledarskap behöver vi titta på tre delar. För det första måste vi titta på hur har mitt ledarskap sett ut tidigare. Hur har jag agerat i olika situationer? Hur har jag hanterat konflikter? Beslut? Prioriteringar? Hur har mina medarbetare och kollegor uppfattat mig som ledare? Ibland kan det krävas lite mod av oss för att inte bara våga se våra positiva sidor och allt bra vi gjort, utan också våga se de saker som blivit mindre lyckade. Ett av de enklaste och bästa sätten att ta reda på svaren på dessa områden är att faktiskt fråga människor i sin omgivning.

Hur ser din situationen ut idag?

Nästa steg är att titta på hur situationen ser ut idag. Vilken situation har ditt ledarskap lett fram till och skapat? Vad är bra i din grupp idag? Vad är mindre bra? Vi är ofta otåliga och tar oss inte tiden att titta på hur det är just nu. Vi slänger oss istället raskt på framtiden och hur vi vill att det skall vara. Men då tappar vi mycket viktig information. Det kan till exempel finnas många bra saker som du redan gör och risken är att du utvecklar ditt ledarskap på ett sätt som gör att vissa av de bra sakerna försvinner. Så lika viktigt som att identifiera vad du vill utveckla i ditt ledarskap, är att identifiera de delar som du faktiskt inte vill förändra.

Det är när du vet hur gruppen har det idag och vilket ledarskap som tagit er hit, som det är dags att titta framåt. Om du fick önska, hur skulle du då vilja att de var i din grupp? Och hur behöver du utveckla ditt ledarskap för att det skall bli så? Behöver du ny kunskap och inspiration utifrån för att inte fastna i gamla hjulspår?

Motivation till att utveckla ditt ledarskap

När du vet hur du vill utveckla ditt ledarskap så gäller det att hitta motivationen. Saknas motivationen så kommer det inte att ske några förändringar i ditt ledarskap. Är det inte viktigt för dig så rinner det lätt ut i sanden och blir inte av. Så ställ dig frågorna; Varför är det viktigt för dig att utvecklas i ditt ledarskap? Vilka nya mål skulle du och din grupp kunna uppnå då? Vilka förändringar sker i din omgivning som gör att det är viktigt för dig att utvecklas i ditt ledarskap?

När man vet alla svaren så faller många erfarna duktiga ledare på att de inte har modet och vågar förändra sitt agerande i vardagen. Fall inte i den fällan. Att utvecklas som ledare känns ibland svårt och tungt. Våga känn den känslan och agera ändå. Utmana dig själv, det är enda sättet att utvecklas i ditt ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap ledarskapsutbildning

Utveckla ditt ledarskap

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info