Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning ProjektledningProjektledarutbildningen Ny som projektledare är kursen där rollen som projektledare står i fokus. En heltäckande kurs som går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning.

Praktiska verktyg, mallar och checklistor

Denna kurs i projektledning ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv och du får tillgång till praktiska verktyg, mallar och checklistor. Projektmodeller och effektiva arbetsmetoder gås igenom, vilket gör att du efter kursen självständigt kan planera och genomföra framgångsrika projekt.

Projektledarutbildning | Kursinnehåll:

Vad är ett projekt?

Definition av projekt

Projektets olika mål

Målformulering

Svårigheter och fallgropar

Att planera ett projekt

Projektets olika faser

Förstudie

Projektstart

Projektplanen

Milstolpar

Tidsplanering

Resursplan

Projektbudget

Projektledarrollen och intressenterna

Projektledarens uppgifter och kompetens

Projektets organisation

Roller och ansvar

Styrgruppen

Intressentanalys

Kommunikation och ledarskap

Effektiv kommunikation

Informationsplanen

Grundläggande ledarskap

Arbetsformer

Rutiner och standards

Projektets styrdokument

Kreativitet i projektarbetet

Dokumenthantering

Kvalitetssäkring

Riskanalys och riskhantering

Hur du styr projektet

Uppföljning och lägesanalys

Projekt- och styrgruppsmöten

Information om projektläget

Ändring i projektet

Kris i projektet

Avslutning

Erfarenhetsåterföring

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info