Basutbildning för nyblivna chefer

Chefsbildning för nyblivna chefer

Chefer ledarskapsutbildningarLedarskapsutbildningar för nya chefer finns det ganska gott om, men alla har inte det innehåll du behöver. Vår utbildning  nyblivna chefer har dels ett väl avvägt och matnyttigt innehåll, dels har den ett mycket bra upplägg med 2 inledande dagar och 1 avslutande dag någon månad senare. Vi vet att det är mycket att smälta när du är ny i din roll som chef. Genom att du får en chans att praktisera dina nyvunna kunskaper och därefter komma tillbaka och ställa frågor, reflektera och sedan lära dig ännu mer, så får du ett riktigt bra utbyte av utbildningsdagarna.

Kursinnehåll:

Att gå från ”en i gänget” till chef – ny i rollen!

Framgångsrikt ledarskap – Personligt ledarskap

Teambuilding – målstyrning av grupper

Coachning som metod

Personlig effektivitet

Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen

Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier

Du som ledare – hur påverkar du konflikterna på din arbetsplats – och vilken är din roll?

Innehåll och struktur i medarbetarsamtalen

Få folk att lyssna, få folk att vilja, få folk att agera!

Argumentation i ledarrollen

Arbetsrätt för nybliven chef – en introduktion i ämnet

Ledarskapets betydelse för arbetsglädjen

Våga leda effektivt! Om konsten att slippa stressa som chef

Förändringsstrategier

Beslutsfattande

Chefer Nyblivna

 

Chefsutbildning för nyblivna chefer

I din nya tjänst som chef ligger nu en mängd olika områden, som du bör behärska eller åtminstone känna till. Att leda andra är förstås ett viktigt område, men glöm inte de mer regelstyrda bitarna inom personalfrågor och arbetsrättsfrågor. Att kunna skriva riktiga anställningsavtal och kunna svara på frågor från medarbetarna om förmåner, föräldraledigheter, internetanvändning osv är viktigt för att skapa förtroende för dig som ledare. Medarbetarna vill kunna gå till dig och få svar.

Självklart kan du inte veta allting och inte känna till varje lagparagraf, men du ska kunna ge ett klart och tydligt svar som visar att du tar frågan på allvar. Att bara säga ”jag vet inte” utan att lägga till ”men jag kan ta reda på det” är knappast förtroendeskapande. Inom större företag kan du ibland hänvisa till personalenheten, men mindre verksamheter har inte alltid den kompetensen på företaget. Genom våra ledarskapsutbildningar säkerställer du att du är förberedd på frågorna och vet var du ska finna svaren.

Som ny chef lämnar du troligtvis din specialistroll, som du hade förut, bakom dig. Om du tidigare var en i en grupp är du nu chef, kanske för samma grupp. Hur hanterar du denna nya situation? Hur ska du agera för att bli bekväm med att fatta beslut som påverkar dina forna arbetskamrater? Kan du fortsätta att vara kompis med dem eller måste du nu hitta ditt kamratskap någon annanstans? Utbildningen Basutbildning för nyblivna chefer tar upp detta dilemma, som inte alltid är helt enkelt att förhålla sig till.

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info