Basutbildning för nyblivna chefer

Chefsbildning för nyblivna chefer

Chefer ledarskapsutbildningarUtbildningar för nya chefer finns det ganska gott om, men alla har inte det innehåll du behöver. Vår chefsutbildning för nyblivna chefer har dels ett väl avvägt och matnyttigt innehåll, dels har den ett mycket bra upplägg med 2 intensiva utbildningsdagar. Efter utbildningen har du möjlighet att kontakta utbildningsledaren ifall det dyker upp frågor när du kommer tillbaka till jobbet. Vi vet att det är mycket att smälta när du är ny i din roll som chef. Genom att du får en chans att praktisera dina nyvunna kunskaper och därefter ställa frågor, reflektera och sedan lära dig ännu mer, så får du ett riktigt bra utbyte av utbildningsdagarna.

Ur innehållet i en ledarutbildning nya chefer

Våra ledarskapsutbildningar för dig som är ny i rollen som chef ger dig grundläggande baskunskaper i att leda andra. Du behöver ha denna bas på plats, innan du kan börja ta ut svängarna och mejsla ut ditt eget personliga ledarskap. Genom att du övar upp dina färdigheter i att leda ökar din trygghet i rollen och du kan mer och mer använda dina talanger i ledarskap. Nedan ser du ett exempel på vad en utbildning för nya chefer kan innehålla.

  • Att gå från ”en i gänget” till chef – ny i rollen!
  • Framgångsrikt ledarskap – Personligt ledarskap
  • Teambuilding – målstyrning av grupper
  • Coachning som metod
  • Personlig effektivitet
  • Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen
  • Arbetsrätt för nybliven chef – en introduktion i ämnet
Chefsutbildning
Ledarskapsutbildningar för nya chefer.

Gå en grundläggande chefsutbildning

I din nya tjänst som chef ligger nu en mängd olika områden, som du bör behärska eller åtminstone känna till. Att passa på att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede ger dig en snabbstart. Du får kunskapsträning i att leda andra, vilket är ett viktigt område. Du skaffar dig kunskap om de mer regelstyrda bitarna inom personalfrågor och arbetsrättsfrågor. Att kunna skriva riktiga anställningsavtal och kunna svara på frågor från medarbetarna om förmåner, föräldraledigheter, internetanvändning osv är viktigt för att skapa förtroende för dig som ledare. Medarbetarna vill kunna gå till dig och få svar. Se till att vara utbildad för din roll!

Ledarskapsträning som ger spetskompetens

Självklart kan du inte veta allting och inte känna till varje lagparagraf, men du ska kunna ge ett klart och tydligt svar som visar att du tar frågan på allvar. Om du har gått en utbildning för ledare har du fått spetskompetens inom ledarskapsområdet och lärt mer om att kommunicera på rätt sätt. Att bara säga ”jag vet inte” är knappast förtroendeskapande. Men om du lägger till ”men jag kan ta reda på det” ökar ditt förtroende som ledare. Inom större företag kan du ibland hänvisa till personalenheten, men mindre verksamheter har inte alltid den kompetensen på företaget. Genom våra ledarskapsutbildningar säkerställer du att du är förberedd på frågorna och vet var du ska finna svaren.

Specialutbildning för ledaren

Som ny chef lämnar du troligtvis din specialistroll, som du hade förut, bakom dig. Om du tidigare var en i en grupp är du nu chef, kanske för samma grupp. Hur hanterar du denna nya situation? Det är inte lätt att plötsligt få detta nya ansvar, så gå en specialutbildning för nya ledare. Där lär du dig t ex hur du ska agera för att bli bekväm med att fatta beslut som påverkar dina forna arbetskamrater. Kan du fortsätta att vara kompis med dem eller måste du nu hitta ditt kamratskap någon annanstans? En utbildning med fokus på lärande för nya chefer tar upp detta dilemma, som inte alltid är helt enkelt att förhålla sig till.

Lämna en kommentar