Ny som chef

Ny som chef LedarskapsutbildningNy som chef och ny i rollen! Ledarskap kan ibland verka svårt och komplicerat. Att gå en ledarskapsutbildning som är speciellt anpassad för dig som är ny som chef är därför ett mycket bra och enkelt sätt att få grepp om ledarskapets många sidor. Innehållet i en sådan utbildning är framtaget så att du snabbt kan sätta dig in i din nya roll.

När du är ny i din roll stöter du förmodligen på en del av de problem som brukar dyka upp i början av ledarskapet. Ibland svarar inte verkligheten upp mot de förväntningar du hade på ditt arbete, när du sa ja till att bli chef. Leta då upp våra ledarskapsutbildningar för dig som är ny på tjänsten. Det kommer att spara dig mycket tid och onödig oro inför uppdraget.

Utbildningens innehåll och uppbyggnad

En utbildning för nya chefer kan liknas vid att få ett körkort i att leda andra. Du lär dig teorin bakom ledarskapet och får ta del av senaste forskningen. Du lär dig dessutom att praktisera denna teoretiska bas i det verkliga livet. Båda delarna behövs för att få helhetsbilden av att leda. En utbildning är ett bra tillfälle att lära dig fakta och modeller och testa om det fungerar genom övningar och workshops. Våra utbildare finns hela tiden till hand för att vägleda dig genom frågor och funderingar som kan uppstå.

Ur innehållet:

  • Så hanterar du rollen som ny chef
  • Kan du vara både kompis och chef?
  • Så motiverar du dig själv och andra
  • Utveckla ditt personliga ledarskap
  • Konflikthantering för chefer
  • Att hantera personer som sätter sig på tvären
  • Medarbetarsamtal och svåra samtal
  • Att få en grupp att fungera tillsammans
  • Att arbeta med visioner och målsättningar

Inlärning genom övning

Att utbilda sig till ledare handlar om inlärning genom både teori och övning. Det kan vara lätt att tappa bort sig själv och sin drivkraft bland alla svåra beslut och verksamhetens vardag. Varför ville du bli ledare? Förmodligen har du ett stort intresse för människor och tycker om att möta och leda andra. Men ofta innebär det praktiska arbetet mindre av verklig ledning och utveckling och mer av brandkårsutryckningar och snabba beslut. Att då få en möjlighet till andrum och även få lite perspektiv på ledarskapet är nästan en nödvändighet för att orka hålla intresset uppe i längden. En utbildning ger dig det andrummet och du får tid att fokusera på dig som ledare.

Målsättning med utbildningen Ny som chef

Ledarskapsutbildningar för det goda med sig att du, förutom att lära dig mer om ledarskap, även möter andra i samma situation som du. Under chefsklassikern Ny som chef inser du att du inte är ensam om dina ledarskapsdilemman. Det i sin tur medför att du ökar din förmåga att ta itu med kärnan till problemen. Utbildningsledaren lär dig vad du behöver tänka på och hjälper dig att rensa upp bland hindren som gör att du missar målet. Du kommer då till insikt om dig själv, vad som driver dig och vad som gör just dig till en bra chef och ledare. Målsättningen är att du ska lära dig ledarskapets olika sidor, så att du alltid har en metod att ta till.

Att utvecklas som ny chef genom bildning

Utveckla ditt ledarskapAtt utvecklas som chef och ledare är att utvecklas som människa. Du behöver gå en utbildning där du kan leta fram de egenskaper hos dig som främjar din roll som ny chef. Du behöver utveckla de delar av dig själv som gör att du kommer att bli den ledare du vill bli. Det är viktigt att du känner att du har kontroll över din situation och att det är du som sitter i förarsätet till din egen ledarskapsutveckling. Ett sätt att ta kontroll är att boka in dig på en av våra ledarskapsutbildningar och skaffa dig relevanta kunskaper i ledarskap.

Lämna en kommentar