Ny som chef

Ny som chef LedarskapsutbildningNy som chef och ny i rollen! Ledarskap kan ibland verka svårt och komplicerat. Att gå ledarskapsutbildningar speciellt anpassade för dig som är ny som chef är ett mycket bra och enkelt sätt att få grepp om ledarskapets många sidor.

När du är ny i din roll stöter du förmodligen på en del av de problem som brukar dyka upp i början av ledarskapet. Ibland svarar inte verkligheten upp mot de förväntningar du hade på ditt arbete, när du sa ja till att bli chef.

Ny som chef | Kursinnehåll:

Så hanterar du rollen som ny chef

Kan du vara både kompis och chef?

Så motiverar du dig själv och andra

Utveckla ditt personliga ledarskap

Konflikthantering för chefer

Att hantera personer som sätter sig på tvären

Medarbetarsamtal och svåra samtal

Att få en grupp att fungera tillsammans

Att arbeta med visioner och målsättningar

Ny som chef – chefsutbildning

Det kan vara lätt att tappa bort sig själv och sin drivkraft bland alla svåra beslut och verksamhetens vardag. Varför ville du bli ledare? Förmodligen har du ett stort intresse för människor och tycker om att möta och leda andra. Men ofta innebär det praktiska arbetet mindre av verklig ledning och utveckling och mer av brandkårsutryckningar och snabba beslut. Att få en möjlighet till andrum och även få lite perspektiv på ledarskapet är nästan en nödvändighet för att orka hålla intresset uppe i längden.

Chefsklassikern Ny som chef

Ledarskapsutbildningar för det goda med sig att du, förutom att lära dig mer om ledarskap, även möter andra i samma situation som du. Under chefsklassikern Ny som chef inser du att du inte är ensam om dina ledarskapsdilemman, vilket gör att du ökar din förmåga att ta itu med kärnan till problemen. Utbildningsledaren lär dig vad du behöver tänka på och hjälper dig att rensa upp bland hindren som gör att du missar målet. Du kommer till insikt om dig själv, vad som driver dig och vad som gör just dig till en bra chef och ledare.

 Att utvecklas som ny chef

Att utvecklas som chef och ledare är att utvecklas som människa. Du behöver leta fram de egenskaper hos dig som främjar din roll som ny chef och som gör att du kommer att utvecklas på ett sätt som du själv vill. Det är viktigt att du känner att du har kontroll över din situation och att det är du som sitter i förarsätet till din egen ledarskapsutveckling.

Ny som chef Ledarskapsutbildning

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info