Ny som arbetsledare

Ledarskapsutbildning för nya arbetsledare

En ledarskapsutbildning för nya arbetsledare

En ledarskapsutbildning riktad mot nya arbetsledare tar upp de speciella frågeställningar din nya tjänst innebär. En arbetsledarutbildning innehåller de områden som du behöver ha kunskap om. Utbildningen förbereder dig på de vanligaste och mest utmanande situationerna du som arbetsledare kan stöta på. Programmet innehåller avsnitt som tar upp hur du bygger upp ett högpresterande team, som framgångsrikt utför de arbetsuppgifter ni ställs inför.

Utbildning med fokus på arbetsledaren

Du lär dig hur du parerar för förändring och ständigt arbetar med förbättringar. En ledarskapsutbildning som fokuserar på den nya arbetsledaren visar dig hur du kan balansera kraven på att leda och utföra, samtidigt som du bemästrar konsten att delegera. Med hjälp av det du lär dig kan du upptäcka både brister och positiva egenskaper hos din grupp. Ett avsnitt handlar om att ge feedback, vilken är viktigt i arbetsledarrollen. Du kommer till insikt om hur du ger konstruktiv och handlingsbar feedback i svåra situationer. På så sätt kan du hjälpa ditt team att växa och förbättras.

En ledarskapsutbildning som är konkret

Under en arbetsledarutbildning blir du informerad om hur man sätter konkreta mål, som ditt team kan agera efter. På schemat för utbildningen ligger också att lära dig hur du gör för att skapa det viktiga förtroendet som du behöver ha i gruppen. Det är först efter att du vunnit teamets förtroende som du kan använda alla ledningsverktyg för att hantera  ett team effektivt och balanserat. Utbildningen kommer även in på arbetsrätten och ger grundläggande kunskaper om  bland annat diskriminering, sjukskrivningar och misskötsel.

Ledarskapsutbildning för arbetsledare
Ledarskapsutbildning för arbetsledare

Lär dig att börja leda andra

Att börja leda en grupp av människor är både utmanade, spännande och lite nervöst. Det gäller oavsett om du känner gruppmedlemmarna sedan tidigare eller om de är nya bekantskaper för dig. På sätt och vis kan det vara mer nervöst om du känner dina medarbetare, särskilt om du tidigare varit en i gruppen och nu ska bli dess arbetsledare. Det är ett vanligt problem för nya arbetsledare att ha svårt att förhålla sig till sina forna arbetskamrater. Vår utbildning för nya arbetsledare vägleder dig i din nya roll.

Innehåll i vår arbetsledarutbildning

Vår ledarskapsutbildning för nya arbetsledare är grundläggande och du behöver inte ha några förkunskaper för att gå den. Vi går bland annat igenom följande viktiga delar:

 • Ledarskapets grunder
 • Ledarrollen
 • Ledarstilar
 • Effektivt ledarskap – arbetsglädje och motivation
 • Att få medarbetarna att vilja nå målen
 • Coachning som metod för arbetsledaren
 • Skillnader mellan coacha – leda – styra
 • Teamutveckling av arbetslaget
 • Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas
 • Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap
 • Konflikthantering – Vilken är min roll som arbetsledare?

Lärande för nya arbetsledare

För att kunna ta dig an din roll som arbetsledare kan du först behöva gå en eller flera ledarskapsutbildningar. Som ledare ska du fatta beslut som påverkar varje enskild individs trivsel och motivation. Din uppgift är att se till att verksamheten sköts på ett optimalt sätt och att gruppen fungerar friktionsfritt. Eftersom teamet består av människor är gruppens framgång helt beroende av hur individerna presterar och det är du som leda dem på vägen. Det är inte alltid självklart hur du gör, så en utbildning är på sin plats.

Arbetsledarutbildning lär dig om ditt ansvar

Ansvarsfrågan är ett ständigt återkommande problemområde för dig som är ny som arbetsledare, vilket vår en ledarskapsutbildning lär dig om. Hur långt sträcker sig ditt ansvar? När övergår det till din närmaste chef? Det är en sak vad som står på pappret och hur det fungerar i verkligheten. När du märker att du har fått ta ansvar för ett område som egentligen lyder under chefens skyldigheter bör du ta upp det med ledningen och få det dokumenterat. Sådant är bra att kunna föra in bland sina meriter och det blir också lättare för både dig och chefen att dra upp linjerna för beslutsordningen. Ett exempel på en aktivitet som ibland kan hamna mellan stolarna är medarbetarsamtalet.

Pedagogiska lärare ger dig basen

Vår utbildning är två dagar och har flera utbildningstillfällen att välja bland. Två dagar räcker för att du snabbt ska komma in i arbetsledarrollen och lära dig hur du säkerställer att ditt team genererar bra resultat. Ledarskapsutbildningen inkluderar tid för gruppdiskussioner och övningar. Detta genomförs både för dig som går i klassrummet och för dig som är med på distans. Du får lära dig att delegera arbetsuppgifter och ansvarsområden effektivt. Du får även kunskaper om hur du regelbundet checka in med din personal, så att du bibehåller goda relationer och ökar tillhörigheten i ditt team.

Få rätt kunskaper med en ledarskapsutbildning

Med rätt kunskaper från vår utbildning blir det lättare att ge feedback och utveckla din personal. Det blir enklare att ta ta i prestationsproblem på ett rättvist sätt och hantera svåra situationer. Du lär dig också att arbeta mer effektivt och att organisera din tid. I slutänden syftar utbildningen till att du lär dig att leda ditt team mot goda resultat som ligger i linje med er verksamhets mål. På vissa håll håller chefen i samtalen med personalen, i andra verksamheter tas det för givet att du ska sköta detta. Det gäller att du känner till ditt ansvarsområde, så att du får chansen att planera dina arbetsuppgifter och har rätt kunskaper för att kunna genomföra dem. Lär dig att hålla effektiva medarbetarsamtal på en speciell ledarskapsutbildning med inriktning mot medarbetarsamtal.

Lämna en kommentar