Ny som arbetsledare

Ny som arbetsledare ledareNy som arbetsledare? Då är det dags att börja leta efter arbetsledarutbildningar som tar upp de speciella frågeställningar din nya tjänst innebär. Vår utbildning Ny som arbetsledare går igenom de delar av ledarskapet som direkt påverkar hur framgångsrik du kommer att vara.

Att börja leda en grupp av människor är både utmanade, spännande och lite nervöst. Det gäller oavsett om du känner gruppmedlemmarna sedan tidigare eller om de är nya bekantskaper för dig. På sätt och vis kan det vara mer nervöst om du känner dina medarbetare, särskilt om du tidigare varit en i gruppen och nu ska bli dess arbetsledare. Det är ett vanligt problem för nya arbetsledare att ha svårt att förhålla sig till sina forna arbetskamrater.

Ny som arbetsledare | Kursinnehåll:

Ledarskapets grunder

Ledarrollen

Ledarstilar

Effektivt ledarskap – arbetsglädje och motivation

Att få medarbetarna att vilja nå målen

Coachning som metod för arbetsledaren

Skillnader mellan coacha – leda – styra

Teamutveckling av arbetslaget

Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas

Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap

Konflikthantering – Vilken är min roll som arbetsledare?

Ny som arbetsledare

Nu ska du fatta beslut som påverkar varje enskild individs trivsel och motivation. Din uppgift är att se till att verksamheten sköts på ett optimalt sätt och att gruppen fungerar friktionsfritt. Eftersom teamet består av människor är gruppens framgång helt beroende av hur individerna presterar och det är du som leda dem på vägen.

Arbetsledarutbildning

Ansvarsfrågan är ett ständigt återkommande problemområde för dig som är ny som arbetsledare, vilket arbetsledarutbildningar brukar ta fasta på. Hur långt sträcker sig ditt ansvar? När övergår det till din närmaste chef? Det är en sak vad som står på pappret och hur det fungerar i verkligheten.

När du märker att du har fått ta ansvar för ett område som egentligen lyder under chefens skyldigheter bör du ta upp det med ledningen och få det dokumenterat. Sådant är bra att kunna föra in bland sina meriter och det blir också lättare för både dig och chefen att dra upp linjerna för beslutsordningen. Ett exempel på en aktivitet som ibland kan hamna mellan stolarna är medarbetarsamtalet.

Välkommen till kursen Ny som arbetsledare

På vissa håll håller chefen i dessa, i andra verksamheter tas dess för givet att du ska sköta detta. Det gäller att du känner till ditt ansvarsområde, så att du får chansen att planera dina arbetsuppgifter och har rätt kunskaper för att kunna genomföra dem. Lär dig att hålla effektiva medarbetarsamtal på kursen Ny som arbetsledare.

Arbetsledare arbetsledarutbildning
Arbetsledare

Lämna en kommentar