Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal

Chefsutbildning innehåller ofta medarbetarsamtal

Grundläggande ledarskapsutbildningar innehåller ofta ett avsnitt om medarbetarsamtalet. Denna kunskap är viktig för dig som chef och utvecklar ditt ledarskap. Under en chefsutbildning med medarbetarsamtal lär du dig att förbereda dig på rätt sätt. För att dina medarbetare ska känna att de är delaktiga i företagets verksamhet behöver du hålla medarbetarsamtal med alla, minst en gång per år. Gå helst en utbildning för att lära dig hur du bäst förbereder dig inför samtalen. Där får du lära dig att avsikten med samtalet är av stor betydelse för hur bra det går. Syftet ska vara tydligt, både för dig som chef och för din medarbetare. Att få kunskapsinhämtning genom utbildning är ett snabbt sätt att utvecklas som ledare.

Om du kommer till mötet i tron att ni ska gå igenom vissa saker, medan den anställde tror att det handlar om helt andra saker, ja då säger det sig självt att samtalet inte kommer att bli produktivt. En utbildning förbereder dig och ger även kunskaper om vilka samtalsmetoder som fungerar i praktiken.

Förbered dig genom utbildning

Se till att ni båda två vet vad som kommer att tas upp under detta medarbetarsamtal, helst genom en tydlig agenda som båda har tagit del av och haft synpunkter på. Under en ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning får du mallar som du kan gå efter. Det är en mycket gott stöd för dig i din planering av samtalet. Du får många tips på vägen. Om du till exempel känner oro inför samtalen är det bra om du avsätter en stund och funderar igenom varför det känns så. Notera fakta: hur många ska du hålla samtal med? Har du rätt kunskaper? Om du känner att några färdigheter behöver bli bättre, boka in dig till en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal.

Lär dig metoder för samtalen

Tidsaspekten är väldigt betydelsefull, vilket du kommer att inse under en chefsutbildning med medarbetarsamtal. Du kommer att få insikt om att du måste avsätta tillräckligt med tid för dina medarbetarsamtal. Det tar oftast mer tid än man tror, eftersom samtalet kräver förberedelser, genomförande, protokollskrivande och uppföljning. Utbildningen lär dig att planera rätt och i god tid.

Många glömmer bort att planera in att det efter varje samtal tar tid att skriva rent anteckningar och att kontrollera att beslut som fattats faktiskt genomförs. Detta är väldigt viktigt, eftersom det är uppföljningen som ger svar på om det som ni bestämmer under samtalet implementeras och fungerar i verkligheten. Både du och din medarbetare måste till fullo inse att samtalen tar tid, men att det är väl investerad tid. När du är ny i chefsrollen är det bra att gå en basutbildning för nya chefer, så att du lär dig mer om både ledarskap och medarbetarsamtal.

Lär dig en pedagogik som leder till goda samtal

Många chefer och anställda tycker inte att deras medarbetarsamtal leder någonstans. En utbildning med medarbetarsamtal hjälper dig att planera för samtal som är meningsfulla. Du lär dig att ställa de rätta frågorna så att du får uppriktiga svar. Allt för att undvika att arbetet fortgår i samma gamla spår som tidigare, trots goda intentioner under samtalet. Ställ dig frågan hur enkelt det är att genomföra förändringar i din verksamhet. Försök svara ärligt. Kanske finns problem, flaskhalsar eller annat som gör att det går trögt med förändringsarbetet.

I en sådan organisation är det svårt att utvecklas och samtalen leder sällan till bestående förändring, utan kanske snarare till frustration. Ledningen bör i detta läge allvarligt fundera på hur man kan lösa upp knutarna, annars finns risken att de anställda tröttnar. En ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär dig att bli medveten om underliggande problem som behöver lösas först. Därefter kan ni hålla bra samtal.

Inhämta rätt kunskaper med en utbildning

En chefsutbildning med medarbetarsamtal på programmet ger dig kunskap om sådant som du måste tänka på före samtalen. till exempel att du som chef eller din medarbetare blir störda. Under en utbildning lär du dig vikten av att koppla bort allting annat under samtalet. Telefonen ska vara avstängd, inte ens vibration bör vara på, det drar koncentrationen från samtalet. Datorn kan vara ett bra hjälpmedel under samtalet. Du kan skriva och göra noteringar direkt istället för att behöva skriva in allting senare. Stäng dock av mejlprogrammet, så du inte störs av inkommande mejl eller påminnelser från din kalender. Håll samtalet utanför kontoret, så slipper ni bli störda av andra på arbetsplatsen och får dessutom ett miljöombyte. Dessa knep och tips och många andra konkreta verktyg får du under en ledarskapsutbildning som även tar upp medarbetarsamtal.