Ledarskapsteorier

Ledarskapsteorier är ett intressant ämne som vi skall titta lite närmare här och nu. Det har genom åren funnits en stor mängd olika ledarskapsteorier och vilken som dominerat har varierat från tid till annan. Just nu skall ledarskapet vara kommunikativt, situationsanpassat, effektivt och modigt.

Ledarskapsteori 1 – Det kommunikativa ledarskapet

En definition på det kommunikativa ledarskapet är ”En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.” Det är inte konstigt att det kommunikativa ledarskapet har fått fokus som ledarskapsteori just nu. I en värld som går allt fortare och förändringarna i våra företag hela tiden sker och måste ske snabbt, så är kommunikation ett av chefens viktigaste verktyg för att lyckas.

Ledarskapsteori 2 – Det situationsanpassade ledarskapet

Detta ledarskap och ledarskapsteori definieras som ”att ledare måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som organisation befinner sig i”. Även här kan man se ett tydligt samband med den snabba takt som vi lever i och de förändringar som sker. Att kunna anpassa sig och sitt ledarskap efter givna situationer och olika personligheter blir en nyckel till framgång som chef.

Ledarskapsteori 3 – Det effektiva ledarskapet

När det tempot ökar så ökar också kraven på att som chef vara effektiv. Det är en nödvändighet för chefen för att inte bränna ut sig. Det effektiva ledarskapet handlar i grunden om att våga släppa kontrollen och låta medarbetarna ta ett större eget ansvar. Som så många andra ledarskapsteorier är detta enkelt i teorin men desto svårare i verkligheten. Det leder oss fram till nästa typ av ledarskap.

Ledarskapsteori 4 – Det modiga ledarskapet

Många chefer och ledare har bra kunskap om ledarskapsteorier och hur man borde göra för att lyckas. Men det räcker inte med att veta hur man skall göra. Man måste också ha modet att våga agera. Att våga ta svåra samtal, att våga ge ärlig feedback eller att våga fatta obekväma beslut. Därför avslutar denna typ av ledarskap vår uppräkning och konstaterar att man som chef måste våga utmana sina gränser och inse att vara lite rädd ibland är en del av ett modigt ledarskap. Ett ledarskap som hela tiden utvecklas och når nya resultat.

Ditt ledarskap och ledarskapsteori

Nu är ju inte verkligheten svart eller vit. Det är inte antingen eller. En nackdel med olika ledarskapsteorier är att de fokuserar på ett visst givet område. För att lyckas som chef och ledare i en komplex värld så måste du ta russinen ur alla kakor och sätta ihop en egen ledarskapsteori som täcker in många olika områden. Ett ledarskap som passar dig och som du tror på. Som utgår från vem du är och hur din utmaning ser ut på jobbet.

Ledarskapsteorier – Vad passar dig?

För att lyckas måste du kunna kommunicera, du måste kunna anpassa dig efter olika situation, vara effektiv så du orkar och mår bra. Och du måste ha modet att göra allt det där du vet att du vill och borde göra i ditt ledarskap. Det som passar för en chef passar inte nödvändigtvis för en annan chef. Vad passar dig?

Ledarskapets kärna Ledarskapsteorier
Ledarskapsteorier

Lämna en kommentar