Ledarskapskurs för nyblivna chefer

Ledarskapskurs för nyblivna chefer

Att vara ny som chef är inte helt enkelt då det ställs höga krav på dig redan från början. En ledarskapskurs för nyblivna chefer hjälper dig att bli förberedd på din roll som chef och ledare och allt vad det innebär. Det första du som nybliven chef ska ha koll på är de förväntningar organisationen har på dig och ditt team. Sträva efter att kunna lite om mycket på företaget. Du ska veta vilka styrkor verksamheten har, vilken nisch, inspirationskällor, om personalen samt om motivation etcetera. Se till att vara uppdaterad om vad som sker och vilja veta mer imorgon än idag.

Fokus för nyblivna chefer är också att lära känna och förstå medlemmarna i ditt team. Under en ledarskapskurs får du lära dig vikten av att lägga ner tid på att skapa en relation med varje teammedlem innan du börjar sätta upp mål för gruppen. För att ni som grupp ska kunna arbeta tillsammans och förstå varandra måste du som ledare veta vilka roller medlemmarna har och deras individuella styrkor. Ha en dialog med dem och ta reda på vad de tycker är roligt och när de känner gemenskap. Det är utifrån den informationen sedan som du kan sätta upp mål som känns kul och meningsfulla.

En stor del i att vara chef och ledare är att kunna sätta ord på vision och passion. Chefsrollen kräver därför både kunskap och personlighet och en ledarskapskurs för nyblivna chefer hjälper dig en bra bit på väg. Du som ledare måste våga vara ovetande och nyfiken samt ha en avslappnad attityd. Låt dina teammedlemmar själva hitta svaren genom frågor, reflektion och handling. Samtidigt som du ska kunna lyssna på dina teammedlemmars förslag och idéer måste du också vara den som i slutändan tar besluten. Alla beslut kan inte alltid passa alla men om du berättar om varför du tagit ett visst beslut kan även medlemmarna snabbare acceptera detta.

Ledarskapskurs ledarskapsutbildningar

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info