Ledare men inte chef

Ledare men inte chef Modernt ledarskapEn av våra mest populära ledarskapsutbildningar är kursen Ledare men inte chef. Kursen är till för alla som fungerar som ledare, men som saknar formell chefstitel. Du kan vara gruppledare, teamledare, projektledare eller arbetsledare. Gemensamt för dessa roller är att de innebär stort ansvar och kräver god kännedom om hur man får grupper att prestera bra och må bra.

Ledare men inte chef | Kursinnehåll:

Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?

Ledarskapet – våga vara ledare!

Målstyrning och konsten att sätta mål

Bygga team – vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?

Ledarskap är kommunikation

Att jobba mindre och hinna mer

Att hantera konflikter på våra arbetsplatser

Svåra samtal

Coachande ledarskap

Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning

Medarbetarsamtal

Ledare men inte chef – ledarskapsutbildning

Vad innebär det rent praktiskt att sakna chefstitel, men ändå ha stora förväntningar på sig om att kunna leda och motivera andra? Självklart innebär rollen många olika saker, men några av de viktigaste är att vara närvarande, lyhörd och öppen. I den dagliga driften ser du till att allt fungerar som det ska, men du har även intresse av att utveckla och förbättra rutiner och arbetsmetoder.

Praktisk ledarskap – Ledare men inte chef

Du är den person som utgör den bärande balken i arbetsgruppen och utan din ledning kan gruppen tappa fokus och börja spreta åt olika håll. Att ha insikter i ledarskap av grupper är således avgörande för hur bra ditt team kommer att prestera. Genom utvecklande ledarskapsutbildningar ser du till att ha färska kunskaper inom ledarskap och du lär dig metoder som fungerar i verkliga livet, ute på arbetsplatsen. Kursen Ledare men inte chef är en sådan utbildning.

Ledarskap är kommunikation

En viktig del av ledarskapet är kommunikationen med dels medarbetarna, dels ledningen. Som ledare av en grupp måste du delge alla i teamet information som kommer ”uppifrån” i organisationen. Det är viktigt hur du framför budskapet och att du har väl fungerande kanaler för kommunikation som når alla dina gruppmedlemmar, helst samtidigt. Mejl är en bra kommunikationskanal när det handlar om enkla och lättolkade budskap men svårare saker bör förmedlas personligen.

Välkommen till en bra ledarskapsutbildning!

Minspel, kroppsspråk och tonfall är viktiga instrument vid presentation av mer komplicerade frågor och att samla alla i gruppen till ett gemensamt möte är ett bra sätt. Glöm inte de som eventuellt inte kan närvara, så att de får del av informationen efteråt. Välkommen till en bra ledarskapsutbildning som hjälper dig att kommunicera effektivt och rätt med dina medarbetare!

Ledare men inte chef Ledarskapsutbildning

Ledare men inte chef

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info