Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef LedarskapsutbildningLedarskap är en profession i sig. Att leda utan att vara chef = Ledare men inte chef handlar om att kommunicera och motivera utan att för den skull inneha en chefstitel. Många tror sig veta vad ett ledarskap egentligen innebär men det är samtidigt flera som anser att ett chef- och ledarskap är samma sak. Dessa två roller bör definieras separat då faktum är att olika egenskaper krävs för att förtjäna de olika titlarna. Det är dock när en balans har infunnit sig mellan rollerna som framgång är att vänta.

Leda utan att vara chef

Att vara chef är en formell position i organisationen med ansvar för resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. En ledares uppgift är att skapa positiva relationer med sina medarbetare och att genom entusiasm och motivation inspirera dessa till att göra ett bra jobb. Att vara en ledare är något man måste förtjäna genom sitt sätt att vara och hur man kommunicerar med sina medarbetare. Du måste ständigt sträva efter att vara värdig din omgivnings förtroende och om du uppnår detta är det något som måste underhållas och vårdas varje dag. Om du ska leda utan att vara chef måste du också veta skillnaden mellan rollerna och vad du personligen tycker definierar ett gott ledarskap.

Uppmuntra kreativitet och självständighet

För att bli en god ledare och förebild för andra måste du först och främst börja hos dig själv. God självkännedom är ett måste om du ska kunna coacha dina medarbetare mot framgång. Din uppgift som ledare är inte att ha alla svaren utan att forma ett självständigt arbetsklimat där ditt team vågar ta egna initiativ. Att uppmuntra kreativitet och självständighet inom uppsatta ramar främjar personlig utveckling både för individen och organisationen. När du ska leda utan att vara chef lägger din personlighet och dina individuella egenskaper grunden för vilket slags ledarskap du kommer att utöva.

Agera utefter dina egna värderingar

Allt du gör som ledare och hur du gör det påverkar din omgivning. Du är en förebild och en ledstjärna för de omkring dig och det måste du vara medveten om. Att leda utan att vara chef innebär även det ett stort ansvar och det är upp till dig att leva som du lär om du vill behålla det förtroendet du skapat. För att lyckas bli en god ledare måste du ha en inspirerande vision som du arbetar efter. Du ska agera utefter denna vision och dina egna värderingar. Hur du beter dig och handlar i alla situationer, både på och utanför jobbet, utgör grunden i din trovärdighet som ledare.

Att prioritera rätt är ledarskapets grundstenar

Om du bygger en långsiktig karriär inom ledarskap ska du lära dig att be om hjälp. En god ledare vet att de behöver stöd av olika personer som har mer kunskap inom vissa områden än de själva. Ett av dessa viktiga områden är planering. Som ledare måste du planera både på kort och lång sikt för att kunna vara så förutseende som det bara går. När du ska leda utan att vara chef bör du stödja dina medarbetare att konstruktivt hantera tid. Att vara effektiv och kunna prioritera rätt är en av ledarskapets grundstenar.

Att leda utan att vara chef och omdöme

Som ledare ska du ha två fokus som du aldrig bör lägga ifrån dig. Vishet, att veta vad som är rätt och riktigt och att också göra det samt sunt förnuft. Vishet är inte detsamma som kunskap eller intelligens utan mer hur du använder dig av dessa egenskaper enligt etik och moral. De flesta av oss människor har någon slags känsla om vad som är rätt och fel, sant och falskt, gott och ont. Att leda utan att vara chef innebär att våga lita på sitt omdöme och på vad magkänslan säger dig. Följ din inre kompass så vinner du både inspiration och självrespekt.

Att leda utan att vara chef och välj ledarstil

Det finns inget facit för hur du blir en bra ledare. Allt handlar om hur du är som person och vilka förmågor du har. Vilken ledarstil som passar dig bäst handlar också om dig som individ, din verksamhet och dina medarbetare. Att leda utan att vara chef är att kunna situationsanpassa sitt ledarskap utefter omständigheterna och vilka förutsättningar du har. Som ledare måste du kunna hantera de krav som kommer att ställas på dig. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat, relationer och vilka personliga egenskaper du har.

Du måste våga leda andra

Om du ska lyckas som ledare bör du ha de förutsättningar vilka är grunden för ett gott ledarskap. Det måste finnas en tydlig vision om vad som ska uppnås. Det måste finnas en vilja att åstadkomma resultat. Som ledare är förmågan att kommunicera A och O, om det fallerar kommer också resten att påverkas negativt. Du måste ha modet att ställa krav och en lust att leda. När du ska leda utan att vara chef bygger hela ditt ledarskap på att skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare. För att detta ska vara möjligt är en personlig mognad och en väl utvecklad självkännedom absolut nödvändig.

Att utöva ett gott ledarskap

Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara ett antal år sedan. Den snabba utvecklingen gör att arbetsmarknaden ständigt förändras och därför behövs starka ledare idag mer än någonsin. Att leda utan att vara chef kan tyckas vara en stor utmaning och det är sant. Som ledare måste du kunna hantera många olika situationer och ha ansvar för ett stort spektrum av områden. Om du dock har de grundläggande förutsättningarna för att utöva ett gott ledarskap och brinner för professionen ska du inte tveka att påbörja en karriär som ledare. Det är en oerhört givande roll med stor variation i det dagliga arbetet.

Var dig själv och ha roligt på din arbetsplats

Kom ihåg att vi alla inte är mer än människor. Det är ingen i din omgivning, vare sig på jobbet eller hemma, som förväntar sig att du ska vara perfekt i allt du gör så ställ inte det kravet på dig själv. Våga be om hjälp och tro inte att du sitter på alla svaren. Lyssna på de runtomkring dig men ta beslut utefter vad som känns rätt för dig. En bra ledare är också sig själv. Att visa mänsklighet och att kunna misslyckas ibland är oftast bara tilltalande för andra människor. Det viktigaste är att du kan vara dig själv och ha roligt på din arbetsplats.

Leda utan att vara chef kurser i ledarskap

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info