Artiklar

Arbetsrätt för ny som chef

Ledarskapsutbildning i arbetsrätt för nya chefer När du är ny som chef är det extra viktigt att vara insatt i området arbetsrätt och dess olika lagar och regler. En ledarskapsutbildning innehåller ofta vägledning i grundläggande arbetsrätt. Det finns även utbildningar och kurser som bara fokuserar på arbetsrättsområdet. Arbetsrätt omfattar de regler vilka rör relationen mellanFortsätt läsa

Företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap

Fortbildning i kommunikativt ledarskap En företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap är till för både chefen, ledaren och medarbetaren. Denna typ av ledarskapsutbildningar har fokus på ordet kommunikation och dess innebörd. Kommunikation är något vi alla kan bli bättre på. Vi kommer inte långt med envägskommunikation. Därför är det viktigt att vi alla känner oss engageradeFortsätt läsa